Обращения граждан


Мариуполь: Стратегия развития - 2021

Видеогалерея

Афиша выходного дня

Центр предоставления административных услуг

Общественный совет

Калькулятор субсидий

Контакт-центр г.Мариуполь

Фотогалерея

Державна підтримка енергозбереження
Государственный реестр избирателей
Телефон доверия

Вакансии 2

Перелік документів для конкурсу

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у відділах апарату міської ради

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб у Маріупольській міській раді та її структурних підрозд

 

01.09.2017

Маріупольська міська рада 29.08.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1. Спеціаліста 1 категорії відділу з питань екології та енергоменеджменту департаменту з питань екології, енергоменеджменту, охорони праці та цивільної безпеки 

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або спеціаліста, без вимоги стажу роботи;

- володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

-           робота в напрямку розробки планів та заходів по зменшенню викидів діоксиду вуглецю серед підприємств, установ та організацій всіх форм власності, а також серед промислових підприємств, комбінатів та заводів, які розташовані на території міста Маріуполя;

- участь у проведенні занять у міській раді з питань енергозбереження;

- проведення моніторингу виконання плану сталого енергетичного розвитку;

- надання методичної допомоги працівникам виконавчих органів міської ради, комунальних та промислових підприємств міста з питань енергоменеджменту й енергозбереження,  в межах своєї компетенції;

- робота у спеціалізованому програмному забезпеченні з моніторингу споживання енергоресурсів та первинного енергоаудиту;

- розглядає звернення громадян, а також готує проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до нього;

- готує проекти документів, інформаційно-аналітичних матеріалів, програм, планів з питань, що належать до компетенції відділу;

- здійснює в межах повноважень, делегованих йому начальником відділу, проведення організаційної роботи з виконання екологічних питань;

- приймає участь в інформуванні населення про стан навколишнього природного середовища.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

2. Начальника відділу ремонтів об’єктів житлового фонду управління ремонтів об’єктів комунальної власності департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років;

- знання нормативно-правової бази, регулюючої відносини щодо виконання ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності;

- володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- здійснення контролю за організацією проведення та приймання робіт з ремонту нерухомих об’єктів житлового фонду міста;

- організація та контроль здійснення технічного нагляду за проведенням ремонтних робіт на нерухомих об’єктах житлового фонду міста;

- координація взаємодії з підрядними організаціями, що здійснюють проведення ремонтних робіт на нерухомих об’єктах житлового фонду міста, на договірних засадах;

- контроль за розглядом вхідної документації та дотриманням виконавчої та трудової дисципліни працівниками відділу.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

3. Головного спеціаліста відділу ремонтів об’єктів житлового фонду управління ремонтів об’єктів комунальної власності департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

-           стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- знання нормативно-правової бази, регулюючої відносини щодо виконання ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності;

-           володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- організація проведення та здійснення приймання робіт з ремонту нерухомих об’єктів житлового фонду міста;

- здійснення технічного нагляду за проведенням ремонтних робіт на нерухомих об’єктах житлового фонду міста;

- взаємодія з підрядними організаціями, що здійснюють проведення ремонтних робіт на нерухомих об’єктах житлового фонду міста, на договірних засадах;

- проведення технічних обстежень нерухомих об’єктів житлового фонду міста, із складанням відповідних актів.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

4. Провідного спеціаліста відділу комунального господарства Кальміуської районної адміністрації

Вимоги:

-           вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або бакалавра;

-           стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді спеціаліста 1 категорії не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

-           володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- планування, контроль за якістю та аналіз виконання заходів щодо благоустрою району;

- розробка електронних карт та підготовка презентацій щодо напрямку роботи відділу;

- організація роботи та контроль за утриманням території в належному санітарному стані, згідно з картами санітарного очищення району;

- організація роботи та контроль виконання заходів щодо підготовки району до весняно-літнього та осінньо-зимового періоду у рамках міських програм;

- організація виконання заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, згідно з регламентом;

- підготовка проектів інформаційно-аналітичних матеріалів, інформацій щодо розпоряджень та протокольних доручень.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

5. Головного спеціаліста відділу з питань формування бюджету департаменту фінансів

Вимоги:

-           повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

-           стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі не менш 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менш 3 років;

-  володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- проведення перевірок правильності складання та затвердження кошторисів бюджетних установ, кошторисів на централізовані заходи, що фінансуються із бюджету міста, та планів використання коштів одержувачів коштів міського бюджету;

 - забезпечення виконання міського бюджету у відповідності з затвердженим розписом видатків, відповідність встановлення бюджетних призначення розпису міського бюджету;

- ведення обліку паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, ведення обліку змін бюджетних програм та інше.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

6. Начальника відділу соціальної сфери управління бюджетування видатків департаменту фінансів

Вимоги:

-           повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

-           стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі не менш 3 року або стаж роботи в інших сферах управління не менш 5 років;

-           володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- проведення перевірок правильності складання та затвердження кошторисів бюджетних установ, кошторисів на централізовані заходи, що фінансуються із бюджету міста, та планів використання коштів одержувачів коштів міського бюджету;

- забезпечення виконання міського бюджету у відповідності з затвердженим розписом видатків, відповідність встановлення бюджетних призначень розпису міського бюджету;

- ведення обліку паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, ведення обліку змін бюджетних програм та інше;

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

7. Головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку департаменту фінансів

Вимоги:

-           повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді спеціаліста 1 категорії не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

-           володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- складання фінансової, бюджетної та іншої звітності за відповідний період (місячна, квартальна, річна) з виконання кошторису на утримання апарату управління та інших видатків по департаменту;

- нарахування заробітної плати, нарахування та перерахування платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших платежів та виплат;

- проведення інвентаризації розрахунків із страхування, податків і платежів, з оплати праці;

- аналітичний облік фактичних і касових видатків, облік асигнувань та зобов’язань;

- складання кошторису на утримання апарату департаменту фінансів;

- складання бюджетного запиту на плановий рік та два наступних роки.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради mariupolrada.gov.ua

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Енгельса 26/2 каб. 25).

 

22.08.2017

«Маріупольська міська рада 22.08.2017 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

 

1) Головного спеціаліста відділу оборонно-мобілізаційної роботи управління з питань безпеки, протидії корупції, оборонно-мобілізаційної роботи та внутрішньої політики:

Вимоги:

-        повна вища освіта відповідного професійного спрямування (юридична) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-        стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року чи в інших сферах управління не менше 3 років; 

-         знання законодавчих актів, що регулюють правові засади організації та діяльності правоохоронних та контролюючих органів, стосуються проведення антитерористичної операції, з питань запобігання та виявлення корупції.

 

      Обов’язки:

- забезпечувати необхідний режим таємності згідно вимог керуючих документів;

- організовувати та вести таємне діловодство, здійснювати контроль за станом режиму секретності в управлінні та відділах міської ради;

- приймати участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на збереження таємних робіт та документів, підтримання таємної частини в бойовій готовності;

- готувати документи на допуск державної таємниці працівників, а також проекти наказів про надання їм допуску до державної таємниці;

- вести облік розмножувальних апаратів, сейфів, штампів, печаток, зберігати другі екземпляри ключів від сейфів та сховищ;

- готувати акти, приймати участь в комісіях по відбору та знищенню таємних матеріалів, робити відповідні відмітки в книгах, журналах обліку та актах про списання знищених документів;

- приймати таємну кореспонденцію, реєструвати, брати на облік та передавати на доповідь і виконання під підпис, конвертувати і відправляти кореспонденцію, перевіряти перед відправкою по журналам та реєстру правильність адресування, а також відповідність номерів документів, вказаних на пакетах;

- розробляти плани заходів щодо забезпечення режиму секретності на особливий період та на випадок надзвичайних ситуацій у місті;

- вести облік зберігання та видачу видань, схем, креслень, контролювати своєчасне повернення їх в таємну частину, оформляти, брати на облік та видавати робочі зошити;

- вести облік, зберігати оперативні плани ЦО міста та районів, ДСК;

- вести облік архівних матеріалів;

- заводити нові та оформлювати закриття закінчених справ та журналів, готувати їх для зберігання в архіві;

- проводити перевірки стану і організації роботи з питань охорони державної таємниці і забезпечення режиму секретності в управліннях, відділах міської ради, надавати відповідні рекомендації;

- перевіряти додержання режиму секретності працівниками, яким надано допуск до державної таємниці на своїх робочих місцях, робочих папок, наявність документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації;

- вести в установленому порядку поштове листування з іншими підприємствами, установами, організаціями та їх РСО з питань забезпечення режиму секретності.

2) Головного спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами, збору і аналізу інформації:

Вимоги:

-        повна вища освіта відповідного професійного спрямування (юридична) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-        стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року чи в інших сферах управління не менше 3 років; 

-        знання законодавчих актів, що регулюють правові засади організації та діяльності правоохоронних та контролюючих органів, стосуються проведення антитерористичної операції, з питань запобігання та виявлення корупції. 

 

      Обовязки:

-        виконувати покладені на відділ завдання і функції щодо взаємодії міської ради з правоохоронними органами міста з питань забезпечення законності і правопорядку, додержанням прав і свобод громадян та профілактики правопорушень;

-        співпрацювати з іншими структурними  підрозділами апарату міської ради та її виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян;

-         в межах своєї компетенції вживати заходів щодо вдосконалення співпраці відділу, управління з іншими структурними підрозділами; 

-         залучатися до проведення: планових інвентаризацій та внутрішнього аудиту виконавчих органів, структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності; вхідного контролю товарно-матеріальних цінностей, прийманні робіт/послуг у складі комісії;

-         надавати консультаційну допомогу з питань профілактики правопорушень, запобігання злочинним проявам; 

-        брати участь у підготовці довідково-інформаційних документів, планів, звітів про виконання регіональних, місцевих програм, які стосуються компетенції відділу; 

-        забезпечувати вчасність виконання службових документів. 

 

 

3) Начальника відділу оптимізації процесів управління планування та розвитку персоналу:

Вимоги:

-        повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

-        стаж роботи в плануванні, бюджетуванні, аналізі не менше 5 років;

-        знання Законодавства з праці, інструкцій по статистиці ЗП і чисельності;

-        володіння методами аналізу, інструментами Microsoft Office.

 

Обовязки:

-        систематизація; 

-        управління витратами на персонал; 

-        бюджетування і планування витрат на персонал, аналіз показників з праці. 

 

 

4) Головного спеціаліста відділу економічного аналізу підприємницького потенціалу департаменту з питань економіки:

Вимоги:

-        повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

-        стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших ерах управління не менше 3 років; 

-        довершене володіння програмним комплексом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

 

Обовязки:

-            створення та адміністрування бази підприємств міста;

-            складання балансу трудових ресурсів міста в цілому та за основними напрямками економічної діяльності;

-            моніторинг фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати в цілому по місту та за видами економічної діяльності;

-            взаємодія і листування з бюджетоутворюючими підприємствами міста з метою отримання необхідної інформації для здійснення аналізу;

-            моніторинг економічних показників по бюджетоутворюючим підприємствам міста;

-            прогнозування надходжень ПДФО до бюджету міста;

-            аналіз динаміки обємів виробництва та реалізації промислової продукції в цілому у міста та по галузям;

-            аналітичні розрахунки та прогнозування щодо тенденцій розвитку підприємництва в місті та інших напрямків, що належать до компетенції відділу;

-            звітування щодо виконання заходів місцевих і регіональних програм підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва;

-            розробка проектів розділів Програми економічного і соціального розвитку міста, що належать до компетенції відділу;

-            підготовка проектів рішень міської ради, виконкому міської ради. Розпоряджень міського голови;

-            розгляд листів та заяв підприємств, установ та організацій міста, юридичних осіб, виконавчих органів міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.

 

5) Спеціаліста 1 категорії відділу економічного аналізу підприємницького потенціалу департаменту з питань економіки:

Вимоги:

-            вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівне спеціаліста або бакалавра;

-            без вимог до стажу роботи;

-            володіння програмним комплексом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Обовязки:

-            проведення моніторингу цін на соціально-значущі продовольчі товари і вибірково на непродовольчі товари повсякденного попиту;

-            взаємодія та листування з аграрними підприємствами міста з метою отримання необхідної інформації для здійснення аналізу галузі;

-            підготовка аналітичної інформації з питань агропромислового комплексу;

-            розробка проектів розділів Програми економічного і соціального розвитку міста що належать до компетенції відділу;

-            підготовка проектів рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови;

-            розгляд листів та заяв підприємств, установ та організацій міста, юридичних осіб, виконавчих органів міської ради з питань, що належать до компетенції відділу;

-            підготовка інформації щодо поточної дислокації підприємств міста;

-            звітування щодо виконання заходів місцевих і регіональних програм, що належать до компетенції відділу;

-            аналітичні розрахунки та прогнозування щодо тенденцій розвитку підприємництва та інших напрямків діяльності в місті, що належать до компетенції відділу.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

            З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

            Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

 

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на сайті надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул. Енгельса 26/2, каб. 25). 

15.08.2017

«Маріупольська міська рада 15.08.2017 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

 

1. Спеціаліста 1 категорії відділу учбово-спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи управління фізичної культури та спорту:

Вимоги:

-              повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

-              стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року чи в інших сферах управління не менше 3 років;

-              довершене володіння програмним комплексом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Обовязки:

-          залучати громадські спортивні молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації до виконання фізкультурно-оздоровчих програм в місті і здійснення відповідних спортивних заходів серед молоді;

-          моніторинг та збір аналітичної інформації щодо кількості осіб, секцій, спортивних клубів;

-          сприяти діяльності спортивних дитячих і молодіжних клубів та об’єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;

-          брати участь у проведенні інформаційно-роз’яснювальної, пропагандистської, консультаційної роботи, «гарячих ліній», семінарів та тренінгів з питань, що належать до його компетенції;

-          здійснювати підготовку матеріалів, що підлягають оприлюдненню як публічна інформація, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

-          готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища дітей і молоді, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечувати їх виконання;

-          організовувати та проводити заходи серед учнівської молоді;

-          відповідати за розвиток дитячого, молодіжного та резервного спорту;

-          організовувати та проводити прес-конференції , прес-бріфінги за участю спортивної громадськості міста та вести роботи з засобами масової інформації.

 

2. Провідного спеціаліста відділу комунального господарства Приморської районної адміністрації – 2 шт.од.:

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- володіння програмним комплексом MS Office. 

Обов’язки: 

- планування, контроль за якістю та аналіз виконання заходів щодо благоустрою району; 

- розробка електронних карт та підготовка презентацій щодо напрямку роботи відділу; 

- організація роботи та контроль за утриманням території в належному санітарному стані, згідно з картами санітарного очищення району; 

- організація роботи та контроль виконання заходів щодо підготовки району до весняно-літнього та осінньо-зимового періоду у рамках міських програм; 

- організація виконання заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, згідно з регламентом; 

- підготовка проектів інформаційно-аналітичних матеріалів, інформацій щодо розпоряджень та протокольних доручень. 

 

 

3. Провідного спеціаліста відділу обліку та фінансово-економічної діяльності Приморської районної адміністрації:

Вимоги:

-              повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-              стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року чи в інших сферах управління не менше 3 років;

-              довершене володіння програмним комплексом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

-              знання законодавчої бази у сфері бухгалтерського обліку.

Обов’язки:

-              здійснювати проведення розрахунків по оплаті робіт та послуг згідно умовами укладених договорів;

-              - здійснювати банківські операції, пов’язані з рухом коштів на реєстраційних та інших рахунках районної адміністрації;

-              контролювати відповідність взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням та відповідність платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

-              проводити облік касових видатків згідно кошторису та кодом економічної класифікації;

-              виконувати роботу з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації;

-              приймати участь у складанні фінансової та бюджетної  звітності;

-              здійснювати облік, систематизацію та зберігання нормативних документів щодо бухгалтерського обліку та звітності;

-              готувати відповіді з питань обліку та звітності за дорученням керівництва на запити відповідних органів виконавчої влади, підприємств, організації їх фінансових структур;

-              брати участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності адміністрації, інвентаризаційних розрахунків та платіжних зобов’язань;

-              здійснювати попередній контроль при погодженні проектів договорів що до дотримання вимог діючого бюджетного законодавства.

 

4. Начальника адміністративно-господарського відділу управління контролю та організації діяльності виконавчого комітету:

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною  спеціалізацією;

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або посадах головного спеціаліста не менше ніж 3 роки, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах  не менше ніж 5 років;

- знання правил ділового етикету;

- знання правил та норм охорони праці, протипожежного захисту, техніки безпеки.

Обов’язки:

- підготовка тендерних документів з питань матеріально-технічного утримання апарату міської ради;

- ведення обліку матеріальних цінностей, які знаходяться на обліку у відділі господарського забезпечення міської ради;

- підтримання належного  санітарного стану службових приміщень будинку міської ради і інших споруд на території, прилеглої до будинку міської ради;

- організація роботи прибиральників службових приміщень;

- ведення обліку потреби в обладнанні для службових приміщень, за вказівкою керівництва здійснює їх закупівлю;

- забезпечення ощадливого і раціонального використання матеріальних цінностей міської ради;

- вживання заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу;

- здійснення контролю за веденням діловодства, збереженням документів у відповідності з чинним законодавством;

- приймання участі у проведенні інвентаризації майна міської ради в установленому порядку;

- організація господарсько-технічного обслуговування нарад та інших заходів, які здійснює керівництво міської ради;

- виконання протокольних доручень з питань господарської діяльності, здійснення контролю за їх виконанням працівниками відділу, надання по ним відповідної інформації та пропозицій;

- сприяння господарському забезпеченню прийому осіб, що прибувають до міської ради в службових питаннях;

- своєчасне інформування керівництво і працівників апарату міської ради про аварії та інші надзвичайні ситуації у будинку виконкому міської ради.

 

5. Головного спеціаліста відділу контролю управління контролю та організації діяльності виконавчого комітету:

Вимоги:

-              повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-              стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року чи в інших сферах управління не менше 3 років;

-              довершене володіння програмним комплексом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Обов’язки:

- виконувати покладені на відділ контролю управління контролю та організації діяльності виконавчого комітету міської ради завдання і функції щодо здійснення контролю за своєчасним і безумовним виконанням доручень  міського голови;

- співпрацювати з іншими структурними підрозділами апарату міської ради та її виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, підготовлену ними;

- в межах своєї компетенції вживати заходів щодо вдосконалення співпраці відділу, управління з іншими структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, з питань якісного виконання доручень міського голови;

- залучатися  до проведення: постановки на контроль доручень міського голови, та оформлення картки-доручення, а також  до роботи з електронною базою «Контроль виконання доручень міського голови»; контролю додержання строків виконання доручень міського голови, та проведення їх моніторингу; перевірок об’ємів і якості виконаних робіт на доручення міського голови; роботи з централізованого контролю за роботою структурних підрозділів, департаментів та управлінь виконавчого комітету міської ради;

- надавати працівникам виконавчих органів, структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності, методичну та консультативну допомогу з питань які належать до компетенції відділу контролю.

- брати участь у підготовці довідково-інформаційних документів, планів, звітів, стосовно виконавчої дисципліни;

- за необхідності готувати висновки, доповідні записки;

- забезпечувати вчасність виконання службових документів.

 

6. Головного спеціаліста відділу контролю за торгівельною діяльністю інспекції міської ради з благоустрою м.Маріуполя – 2 шт.од.:

Вимоги:

-          повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-          стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року чи в інших сферах управління не менше 3 років;

-          довершене володіння програмним комплексом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Обовязки:

-          брати участь у розробці розділів «Цінова політика та розвиток споживчого ринку», «Розвиток сфери послуг», «Захист прав споживачів» Програми економічного та соціального розвитку Донецької області;

-          готувати у межах своєї компетенції відповідні розпорядження міського голови, проекти рішень з питань організації торгового та побутового обслуговування населення, порядку зайняття торгівельною діяльністю на території міста;

-          аналізувати стан і тенденції у сфері торгівлі та послуг міста на підставі інформації управління статистики та підприємств, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі та послуг;

-          вносити пропозиції з встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі та ресторанного господарства, ринків не залежно від форм власності; 

-          координувати підготовку та проведення нарад з питань, які відносяться до компетенції відділу; 

-          координувати роботу з організації комплексних перевірок підприємств торгівлі, послуг та ресторанного господарства у межах повноважень органів самоврядування щодо виконання Закону України «Про захист прав споживачів», дотримання порядку торгівельного та побутового обслуговування населення;

-          організовувати, регулювати та контролювати своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує з ними проекти відповідних рішень;

-          здійснювати контроль та забезпечувати виконання вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та «Про захист персональних даних» у відділі;

-          розглядати листи, заяви та скарги, з питань, які входять до компетенції відділу. 

 

7. Спеціаліста 1 категорії відділу контролю за торгівельною діяльністю інспекції міської ради з благоустрою м.Маріуполя – 2 шт.од:

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

-  володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel;

-  без вимог до стажу роботи.

Обовязки:

-      займатися розвитком ринкового господарства міста, відстежувати ситуацію на ринках (послуг, тарифів), організовувати роботу, розробляти заходи; 

-      координувати роботу районних адміністрацій з питань узгодження режиму роботи об’єктів торгівлі та послуг; 

-      прийом документів та оформлення бланків узгодження; 

-      аналізувати наявність та розвиток торгівельної мережі зі спеціалізації (оптова, роздрібна торгівля, ресторанне господарство, побутове обслуговування, ринки) – щоквартально. 

-      розробляти проекти рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови з питань організації торгового та побутового обслуговування населення, порядку заняття торговою діяльністю на території міста (за мірою необхідності). 

-      організовувати роботу з підприємствами торгівлі та ресторанного господарства  при проведенні міських заходів (по плану). 

-      готувати інформацію на листи та контрольні документи  міської ради, розпорядження Донецької облдержадміністрації. 

-      організовувати роботу з розгляду звернень громадян та суб’єктів  підприємництва з питань, котрі відносяться до компетенції відділу, у т.ч. надіслані через засоби масової інформації. Організовує особистий прийом громадян (постійно). 

-      приймати участь у перевірках об’єктів  торгівлі, послуг у складі комісії та в порядку розгляду звернень громадян (постійно, щотижнево).  

-      здійснювати реєстрацію довідок – узгоджень для розміщення сезонних об’єктів дрібно роздрібної торгівлі на території міста для здійснення підприємницької діяльності.

 

 

8. Головного спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами, збору і аналізу інформації управління з питань безпеки, протидії корупції, оборонно – мобілізаційної роботи та внутрішньої політики міської ради – 1 шт.од:

Вимоги:

-              повна вища освіта відповідного професійного спрямування (юридична) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-              стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року чи в інших сферах управління не менше 3 років;

-              знання законодавчих актів, що регулюють правові засади організації та діяльності правоохоронних та контролюючих органів, стосуються проведення антитерористичної операції, з питань запобігання та виявлення корупції.

 Обовязки:

-              виконувати покладені на відділ завдання і функції щодо взаємодії міської ради з правоохоронними органами міста з питань забезпечення законності і правопорядку, додержанням прав і свобод громадян та профілактики правопорушень;

-              співпрацювати з іншими структурними  підрозділами апарату міської ради та її виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян;

-              в межах своєї компетенції вживати заходів щодо вдосконалення співпраці відділу, управління з іншими структурними підрозділами;

-              залучатися до проведення: планових інвентаризацій та внутрішнього аудиту виконавчих органів, структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності; вхідного контролю товарно-матеріальних цінностей, прийманні робіт/послуг у складі комісії;

-              надавати консультаційну допомогу з питань профілактики правопорушень, запобігання злочинним проявам;

-              брати участь у підготовці довідково-інформаційних документів, планів, звітів про виконання регіональних, місцевих програм, які стосуються компетенції відділу;

-              забезпечувати вчасність виконання службових документів.

 

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

            З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

            Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

 

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на сайті надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25).

01.08.2017

Маріупольська міська рада 01.08.2017 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1.      Головного спеціаліста відділу інформаційних технологій та підтримки користувачів департаменту інформаційних технологій та управління проектами:

Вимоги:

- знання та практичний досвід в налаштуванні, адмініструванні користувацьких (Windows XP-Windows 10), офісних додатків;

- комунікативні навички, вміння давати покрокові інструкції, пояснення;

- знання сучасних апаратних комп’ютерних платформ.

Обов’язки: 

- інсталяція і налаштування операційних систем, офісних додатків, користувацьких прикладних систем;

- вирішення інцидентів, проблем за заявками користувачів, діагностика та усунення проблем в роботі користувацького програмного забезпечення,  комп’ютерного, периферійного, та мережевого обладнання;

- підтримка користувачів ІТ систем.

 

2.      Спеціаліста 1 категорії відділу впровадження інформаційних систем і технологій департаменту інформаційних технологій та управління проектами:

Вимоги: 

- досвід підготовки документів з постановки завдань, розробки схем, алгоритмів процесів, інструкцій користувачів;

- досвід участі в проектах впровадження інформаційних систем на ролях постановника, аналітика, бажаний досвід впровадження систем електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів;

- уміння візуалізувати інформацію у вигляді схем, малюнків, діаграм;  

Обов’язки: 

- проведення обстежень бізнес-процесів (as is), аналіз і моделювання бізнес-процесів (to be), розробка математичних моделей вирішуваних завдань, типових і еталонних алгоритмів;

- участь в проектах впровадження інформаційних систем і технологій в ролі аналітика, постановника задач з різних напрямків автоматизації (система електронного документообігу, автоматизація бізнес-процесів, внутрішній веб-портал, веб-сайт і т.п.);

- підготовка проектної документації (технічне завдання, концептуальний дизайн, схеми бізнес-процесів, сценарії тестування, інструкції користувачів тощо);

- налаштування функціональності інформаційних систем, за допомогою конструкторів і візуальних інтерфейсів, АРМів;

- підтримка користувачів впроваджуваних систем автоматизації в ході дослідної експлуатації.

 

3.      Спеціаліста 1 категорії відділу адміністрування інформаційних систем – 2 шт.од.:

Вимоги:

- знання та практичний досвід в адмініструванні користувацьких (Windows XP-Windows 10), серверних операційних систем (Windows server 2008 - Windows server 2012 R2);

- знання та практичний досвід налаштування мережевого обладнання, організації локальної мережі;

- знання сучасних апаратних комп’ютерних платформ.

Обов’язки: 

-  інсталяція, налаштування і підтримка серверних операційних систем;

- адміністрування серверів (Active Directory, файлового серверу, серверу БД і т.п.), мережевого обладнання;

- вирішення проблем в роботі серверних інформаційних систем та мережевого обладнання.

 

4.      Головного спеціаліста юрисконсульта Центральної районної адміністрації:

Вимоги:

-       громадянство України;

-       повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

-       знання державної мови;

-       довершене володіння програмним комплексом MS Office, Excel, Outlook Express;

-       стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 1 року чи в інших сферах управління не менше 3 років.

Обовязки:

-       організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку проектів розпоряджень голови районної адміністрації, перевіряє та узгоджує проекти рішень колегії та знаходиться постійно н засіданнях колегії;

-       розглядає юридичну сторону щодо питань, які належать до компетенції районної адміністрації;

-       веде розробку пропозицій, комплексів заходів, які стосуються юридичної сторони повноважень районної адміністрації, контролює організацію їх виконання;

-       узагальнює в межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації політики у сфері місцевого самоврядування;

-       за дорученням безпосереднього керівництва бере участь в організації та проведенні нарад(конференцій) з питань, що належать до його компетенції;

-       згідно з резолюціями голови районної адміністрації, заступників голови районної адміністрації розглядає листи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та звернень громадян;

-       бере участь у розробленні організаційно-методичних документів, які відносяться до його компетенції;

-       надає методичну допомогу працівника районної адміністрації  правових питань, а також розяснень щодо нових нормативно-правових актів;

-       готує інформацію про результати виконання делегованих повноважень районною адміністрацією;

-       застосовує оперативний звязок з організаціями під час розвязань питань, що стосуються його компетенції;

-       бере участь у роботі комісій та інших структурних формувань, які діють при районній адміністрації;

-       інформує керівництво про необхідність вжиття заходів щодо скасування розпорядчих та інших документів, які були прийняті з порушенням законодавства або не відповідають змінам у чинному законодавстві;

-       веде у межах повноважень районної адміністрації претензійно-позовну роботу, за необхідністю готує висновки, доповідні записки;

-       забезпечує дотримання вимог законодавства під час проведення на території району виборів і референдумів;

-       бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень;

-       бере участь у роботі з укладання господарських договорів;

-       забезпечує вчасне виконання службових документів;

-       здійснює консультації громадян в складі робочої групи з надання консультаційно-правової допомоги малозабезпеченим верствам населення;

-       здійснює підготовку проекту розпоряджень та відповідних документів про преміювання працівників районної адміністрації.

 

5.      Головного спеціаліста відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослим та дітям управління охорони здоровя:

 

Вимоги:

-       громадянин України, який не досяг граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

-       повна вища медична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-       стаж роботи на посаді провідного спеціаліста в органах місцевого самоврядування не менше 1 року або стаж роботи за фахом в сфері охорони здоровя не менше 3 років.

Обовязки:

-       здійснювати координацію та методичне керівництво роботою зі зверненнями громадян;

-       розробляти поточні та приймати участь у підготовці перспективних планів відділу, надавати необхідну методичну допомог співробітникам у виконанні завдань, доручень;

-       узагальнювати у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері охорони здоровя;

-       брати участь в організації та проведенні нарад,, семінарів, конференцій з питань звернень громадян;

-       забезпечувати чіткий облік особистих справ за зверненнями громадян, їх ведення та збереження;

-       здійснювати попередній розгляд заяв та скарг громадян, передавати звернення на розгляд керівникам управління охорони здоровя;

-       контролювати повернення звернень громадян з резолюціями керівників управління та направляти їх для виконання у відповідні лікувально-профілактичні заклади міста;

-       готувати відповіді про результати розгляду звернень громадян у терміни, визначені чинним законодавством;

-       складати аналітичні звіти про характер та стан розгляду звернень громадян, що надійшли до управління;

-       готувати матеріали для оглядових довідок, семінарів, виступів керівництва з питань роботи зі зверненнями громадян;

-       приймати участь у підготовці проектів рішень, розпоряджень міського голови, довідок та інших матеріалів по роботі зі зверненнями громадян для розгляду на сесії міської ради на засіданнях виконкому міської ради;

-       за дорученням начальника відділу здійснювати перевірки відповідей на звернення громадян з виходом на місце та вносить пропозиції за результатами перевірок;

-       здійснювати прийом громадян та надавати їм необхідні пояснення та консультації в межах своєї компетенції;

-       відповідати за якісний розгляд звернень громадян, які надійшли до управління охорони здоровя;

-       повинен знати Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, Закон України «Про запобігання корупції» , «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», « Про захист персональних даних», правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на компютері та відповідні програмні засоби; інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, сучасні засоби комунікацій та звязку, вільно володіти державною мовою.

 

 

6.      Державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно юридичного департаменту:

Вимоги:

-       громадянство України;

-       наявність вищої освіти за спеціальністю правознавство освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-       вільне володіння державною мовою; 

-       стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.

Обовязки:

-         сумлінно виконувати службові обов’язки, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну та ділову кваліфікацію, не допускати в своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України;

-         приймати участь у забезпеченні реалізації місцевої та державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

-         виконувати обов’язки державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та відповідно до покладених на нього завдань здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону; 

-         за дорученням директора департаменту надавати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або відмовляє в її наданні у випадках, передбачених Законом «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; 

-         за дорученням директора юридичного департаменту забезпечувати взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону; 

-         розглядати заяви та документи, пов’язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

-         вживати в межах компетенції заходів щодо ведення та функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;  

-         здійснювати в межах компетенції заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

-         дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила техніки безпеки та протипожежного захисту; 

-         розробляти або брати участь у розробці проектів розпорядчих документів, положень, що належать до компетенції відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

-         за дорученням директора юридичного департаменту, приймати участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги, тощо), організованих органами місцевого самоврядування, Головним територіальним управління юстиції у Донецькій області та Маріупольським міським управлінням юстиції у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, проводить стажування працівників у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

-         за дорученням директора юридичного департаменту забезпечувати розгляд звернень народних депутатів, громадян та запитів на публічну інформацію з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

-         забезпечувати вчасність виконання службових документів та розгляду звернень громадян, які надійшли до відділу. 

 

 

7.      Державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно юридичного департаменту на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника:

Вимоги:

-       громадянство України;

-       наявність вищої освіти за спеціальністю правознавство освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-       вільне володіння державною мовою; 

-       стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.

Обовязки:

-         сумлінно виконувати службові обов’язки, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну та ділову кваліфікацію, не допускати в своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України;

-         приймати участь у забезпеченні реалізації місцевої та державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

-         виконувати обов’язки державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та відповідно до покладених на нього завдань здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону; 

-         за дорученням директора департаменту надавати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або відмовляє в її наданні у випадках, передбачених Законом «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; 

-         за дорученням директора юридичного департаменту забезпечувати взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону; 

-         розглядати заяви та документи, пов’язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

-         вживати в межах компетенції заходів щодо ведення та функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;  

-         здійснювати в межах компетенції заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

-         дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила техніки безпеки та протипожежного захисту; 

-         розробляти або брати участь у розробці проектів розпорядчих документів, положень, що належать до компетенції відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

-         за дорученням директора юридичного департаменту, приймати участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги, тощо), організованих органами місцевого самоврядування, Головним територіальним управління юстиції у Донецькій області та Маріупольським міським управлінням юстиції у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, проводить стажування працівників у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

-         за дорученням директора юридичного департаменту забезпечувати розгляд звернень народних депутатів, громадян та запитів на публічну інформацію з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 

-         забезпечувати вчасність виконання службових документів та розгляду звернень громадян, які надійшли до відділу. 

 

8.        Головного спеціаліста відділу соціально-культурної сфери та органів місцевого самоврядування управління бюджетування видатків департаменту фінансів:

 

Вимоги:

-         громадянство України;

-         наявність вищої освіти в галузі економіки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-         стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі не менш 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менш 3 років.

Обовязки:

-         проведеня перевірок правильності складання та затвердження кошторисів бюджетних установ, кошторисів на централізовані заходи, що фінансуються із бюджету міста, та планів використання коштів одержувачів коштів міського бюджету;

-         забезпечення виконання міського бюджету у відповідності з затвердженим розписом видатків, відповідність встановлення бюджетних призначень розпису міського бюджету; 

-         ведення обліку паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, ведення обліку змін бюджетних програм; 

 

9.        Головного спеціаліста відділу соціальної сфери управління бюджетування видатків департаменту фінансів:

 

Вимоги:

-         громадянство України;

-         наявність вищої освіти в галузі економіки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-         стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі не менш 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менш 3 років.

Обовязки:

-         приймати участь в складанні проекту бюджету щодо заходів, спрямованих на соціальний захист населення по видаткам державної соціальної допомоги;

-         складанння пояснювальної записки до квартального та річного звітів по видаткам державної соціальної допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету;

-         прийом та наліз звітности головних розпорядників бюджетних коштів;

-         облік та контроль за виконанням видатків на соціальний захист, прийом та аналіз кошторисів витрат, звітів та паспортів бюджетних програм.

 

10.    Головного спеціаліста відділу житлово-комунальної сфери управління бюджетування видатків департаменту фінансів:

 

Вимоги:

-         громадянство України;

-         наявність вищої освіти в галузі економіки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-         стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі не менш 1 року або стаж роботи в інших сферах управління не менш 3 років.

Обовязки:

-       ведення обліку виконання видатків міського бюджету і облік змін, що вносяться в установленому порядку до міського бюджету;

-       розгляд звітів про виконання кошторисів головних розпорядників та  одержувачів бюджетних коштів, складає пояснювальну записку до звіту про виконання міського бюджету;

-       складання розпису видатків.

 

 

11.    Начальника відділу прогнозування та контролю доходів департаменту фінансів:

 

Вимоги:

-         громадянство України;

-         наявність вищої освіти в галузі економіки та фінансів за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;

-         стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі не менш 5 років, досвід роботи на керівних посадах не менш як 3 роки.

Обовязки:

-         аналіз стану виконання доходної частини міського бюджету;

-         прогнозування надходжень до міського бюджету;

-         розробка проекту доходної частини бюджету міста відповідно до бюджетного законодавства;

-         організація складання розпису бюджету міста;

-         підготовка офіційного висновку про перевиконання чи невиконання доходної частини бюджету міста;

-         моніторинг банківських установ щодо визначення найбільш сприятливих умов для розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів.

 

12.    Головного спеціаліста відділу прогнозування та контролю доходів департаменту фінансів:

 

Вимоги:

-         громадянство України;

-         наявність вищої освіти в галузі економіки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-         стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі не менш 1 року, досвід роботи на керівних посадах не менш як 3 роки.

Обовязки:

-         щоденна обробка звітної інформації, яка надається Управлінням державної казначейської служби України;

-         здійснення моніторингу та аналізу відомостей про надходження окремих платежів до бюджету, а також іншу інформацію, пов'язану з виконанням доходної частини бюджету;

-         підготовка звітних даних про виконання міського бюджету та зведеного бюджету міста у розрізі джерел;

-         внесення змін у разі необхідності уточнення річного та/або помісячного розпису доходів.

 

13.    Начальника відділу бухгалтерського обліку департаменту фінансів:

 

Вимоги:

-         громадянство України;

-         наявність вищої освіти в галузі економіки та фінансів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-         стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі не менш 5 років, досвід роботи на керівних посадах не менш як 3 роки.

Обовязки:

-         організація роботи з ведення бухгалтерського обліку;

-         організація та проведення перевірки стану бухгалтерського обліку і звітності у бухгалтерських службах бюджетних установ;

-         планування та розробка поточних планів асигнувань на утримання апарату управління та інші видатки, складання кошторисів;

-         здійснення контролю за використанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, правильністю нарахування та перерахування податків та інших платежів;

-         погодження проектів договорів;

-         організує підготовку звітів, інформаційно-аналітичних матеріалів та іншої інформації щодо контрольно-економічної роботи департаменту та виконує доручення органів виконавчої влади.

 

14.    Начальника відділу централізації обліку систем управління департаменту фінансів:

 

Вимоги:

-         громадянство України;

-         наявність вищої освіти в галузі економіки та фінансів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-         стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі не менш 5 років, досвід роботи на керівних посадах не менш як 3 роки.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом централізації обліку систем управління департаменту фінансів Маріупольської міської ради.

 

15.  Начальника управління бюджетування видатків департаменту фінансів:

Вимоги:

-         громадянство України;

-         наявність вищої освіти в галузі економіки та фінансів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-         стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі не менш 5 років, досвід роботи на керівних посадах не менш як 3 роки.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається управлінням бюджетування видатків департаменту фінансів Маріупольської міської ради.

 

16.    Головного спеціаліста відділу централізації обліку систем  управління департаменту фінансів (3 шт.од.):

 

Вимоги:

-         громадянство України;

-         наявність вищої освіти в галузі економіки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

-         стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі не менш 1 року, досвід роботи на керівних посадах не менш як 3 роки.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом централізації обліку систем управління департаменту фінансів Маріупольської міської ради.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

            З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

            Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на сайті надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25).

 

31.07.2017

Маріупольська міська рада 31.07.2017 року скасовує оголошення  конкурсу на заміщення вакантної посади виконавчих органів міської ради:

 

- головного спеціаліста відділу міжнародного співробітництва та протокольної роботи міської ради – 1 шт. од.  

 

25.07.2017

Маріупольська міська рада 25.07.2017 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

Головного спеціаліста - юрисконсульта відділу правової роботи управління земельних відносин:

Вимоги:

- повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

- стаж роботи за фахом в інших сферах не менше ніж 3 роки, або післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Обов’язки:

- ведення претензійно-позовної роботи;

- прийняття участі в судових засіданнях;

- розгляд скарг, звернень громадян, листів юридичних та фізичних осіб.

Начальника управління пасажирських перевезень та розвитку транспорту департаменту транспорту та зв’язку:

 Вимоги:

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;

володіння інструментами Microsoft Office.

Обов’язки:

здійснювати керівництво діяльністю управління, очолювати та контролювати його роботу;

забезпечувати виконання покладених на управління завдань щодо реалізації державної політики у галузі транспорту та зв’язку в апараті міської ради та її виконавчих органах;

нести персональну відповідальність перед директором департаменту за виконання покладених завдань.

Головного спеціаліста відділу прогнозування та аналізу доходів управління доходів департаменту фінансів:

Вимоги:

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

володіння інструментами Microsoft Office на високому рівні;

стаж  роботи  за фахом на  службі в органах місцевого самоврядування або державній службі  не менше 1 року  чи стаж за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Обов’язки:

здійснювати щоденну обробку звітної інформації, яка надається Управлінням державної казначейської служби України у м. Маріуполі;

здійснювати перевірку та надавати начальнику управління доходів для погодження висновки державної податкової служби та управління державного казначейства щодо повернення з бюджету міста платникам податків (юридичним та фізичним особам) надмірно або помилково сплачених обов’язкових платежів, податків та зборів;

проводити моніторинг банківських установ щодо визначення найбільш сприятливих умов для розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів;

проводить аналіз недоїмки по податках та зборах до міського бюджету на підставі звітних даних Державної податкової інспекції;

здійснювати моніторинг та аналізувати відомості про надходження окремих платежів до бюджету;

брати участь у підготовці звітних даних про виконання міського бюджету та зведеного бюджету міста у розрізі джерел;

у межах наданої компетенції забезпечувати підготовку проектів рішень та проектів матеріалів керівництву;

вести ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції відділу.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на сайті надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25).

 

18.07.2017

Маріупольська міська рада 18.07.2017 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

Спеціаліста 1 категорії Лівобережного районного відділу надання адміністративних послуг департаменту адміністративних послуг:

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

-  володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel;

-  без вимог до стажу роботи.

Обов’язки:

- опрацювання документів з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

- здійснення реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання/перебування фізичних осіб;

- формування інформації  про реєстрацію місця проживання/перебування особи для її передачі до реєстру, внесення даних до реєстру територіальної громади, Єдиного державного демографічного реєстру;

- підготовка та надсилання повідомлень про зняття з реєстрації місця проживання особи, у разі здійснення місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації;

- підготовка довідок  про  реєстрацію  або  зняття  з  реєстрації  місця проживання/перебування осіб;

- підготовка відповідей на листи, скарги та заяви громадян;

- ведення  діловодства  у  відділі. 

Спеціаліста 1 категорії відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб департаменту адміністративних послуг:

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

-  володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel;

-  без вимог до стажу роботи.

Обов’язки:

- опрацювання документів з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

- здійснення реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання/перебування фізичних осіб;

- формування  інформації  про реєстрацію місця проживання/перебування особи для її передачі до реєстру, внесення даних до реєстру територіальної громади, Єдиного державного демографічного реєстру;

- підготовка та надсилання повідомлень про зняття з реєстрації місця проживання особи, у разі здійснення місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації;

- підготовка  довідок  про  реєстрацію  або  зняття  з  реєстрації  місця проживання/перебування осіб;

- підготовка відповідей на листи, скарги та заяви громадян;

- ведення  діловодства  у  відділі. 

Головного спеціаліста відділу планування, контролю та бухгалтерського обліку департаменту транспорту та зв’язку:

Вимоги:

- громадянин України, який не досяг граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

Обов’язки:

- здійснення нарахування заробітної платні працівникам департаменту відповідно до діючого законодавства, формування меморіального ордеру №5. Оформлення казначейських документів на заробітну плату;

- складання щомісячних та щоквартальних звітів по заробітній платі до податкової інспекції;

- ведення обліку видатків по авансовим звітам;

- виконання окремих службових доручень свого безпосереднього начальника відділу;

- приймати участь у проведені фінансово-господарської перевірки в підпорядкованих підприємствах, проведеного працівниками відділу. Перевіряє додержання вимог законодавства, виявляє порушення та надає рекомендації щодо усунення недоліків у фінансово-господарській діяльності шляхом опрацювання документів і матеріалів підпорядкованих підприємств;

- у разі виявлення порушень законодавства України при проведенні перевірок інформувати начальника відділу про виявлені порушення;

- у разі виявлення порушень законодавства України при проведенні контролю, результати роботи оформляти у вигляді акту перевірки, який надається директору департаменту, начальнику відділу;

- організовувати контроль за виконанням прийнятих по результатам контрольних заходів рішень, а також усунення виявлених недоліків;

- здійснювати облік проведених контрольних заходів;

- забезпечувати виконання покладених на відділ завдань, показників з питань, які відносяться до його компетенції;

- здійснювати збір і узагальнення оперативної  інформації з питань, які відносяться до повноважень відділу;

- контролювати виконання підпорядкованими підприємствами заходів щодо формування запитів, складання паспортів бюджетних програм, квартальних та річних звітів про виконання паспортів  бюджетних програм;

- здійснювати формування бюджетного запиту, складання паспортів бюджетних програм та звітів про виконання паспортів бюджетних програм;

- контролювати виконання підпорядкованими підприємствами нормативних документів, які регулюють їх діяльність.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на сайті надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25).

 

11.07.2017

Маріупольська міська рада 11.07.2017 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

Начальника відділу оптимізації процесів управління планування та розвитку персоналу:

Вимоги:

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

стаж роботи в плануванні, бюджетуванні, аналізі не менше 5 років;

знання Законодавства з праці, інструкцій по статистиці ЗП і чисельності;

володіння методами аналізу, інструментами Microsoft Office. 

Обов’язки:

систематизація;

управління витратами на персонал;

бюджетування і планування витрат на персонал, аналіз показників з праці.

Головного спеціаліста відділу оптимізації процесів управління планування та розвитку персоналу:

Вимоги:

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

володіння інструментами Microsoft Office на високому рівні;

стаж  роботи  за фахом на  службі в органах місцевого самоврядування або державній службі  не менше 1 року  чи стаж за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

схильність до аналітичної діяльності.

Обов’язки: виходячи з функцій відділу - планування, бюджетування чисельності, витрат на оплату, аналіз, автоматизація процесів управління.

Спеціаліста 1 категорії відділу оптимізації процесів управління планування та розвитку персоналу:

Вимоги:

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

володіння інструментами Microsoft Office на високому рівні;

схильність до аналітичної діяльності.

Обов’язки: виходячи з функцій відділу - планування, бюджетування чисельності, витрат на оплату, аналіз, автоматизація процесів управління.

Провідного спеціаліста управління охорони здоров’я:

Вимоги:

громадянин України, який не досяг граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

Обов’язки:

здійснювати кадровий облік керівників комунальних лікувальних закладів міста;

готувати проекти рішень та пропозиції керівництву щодо виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня;

розробляти та обґрунтовувати пропозиції і плани потреби галузі в кадрах;

розробляти, брати участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з кадрових питань в лікувально-профілактичних закладах та установах охорони здоров’я міста;

здійснювати облік військовозобов’язаних і призовників в управлінні, контролювати цю роботу у підпорядкованих установах, організаціях;

організовувати подання заявок на бази заочної інтернатури, вести необхідну документацію щодо лікарів-інтернів, контролювати працевлаштування молодих спеціалістів після проходження інтернатури;

надавати консультативно-методичну допомогу спеціалістам кадрових служб закладів охорони здоров’я з питань, що належать до його компетенції та контролювати їх діяльність з питань кадрової роботи;

брати участь у підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів, що стосуються відповідного напряму роботи, та підготовці інформації про результати цієї роботи.

відповідно до компетенції готувати проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду.

відповідати за організацію роботи з контрольними документами, що надходять до управління охорони здоров’я.

повинен знати Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, сучасні засоби комунікацій та зв’язку, вільно володіти державною мовою.

Головного спеціаліста-бухгалтера відділу з питань бухгалтерського обліку та діловодства головного управління містобудування і архітектури:

Вимоги:

громадянин України, який не досяг граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування; 

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

стаж  роботи  за фахом на  службі в органах місцевого самоврядування або державній службі  не менше 1 року  чи стаж за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Обов’язки:

здійснювати облік необоротних активів, у тому числі нематеріальних активів, основних засобів та інших  необоротних матеріальних активів;

вести облік оборотних активів, у тому числі облік матеріальних цінностій, малоцінних та швидкозношуваних предметів; бланків суворого обліку, активів на відповідальному зберіганні;

здійснювати операції, пов’язані з рухом товаро-матеріальних цінностей, нарахування зносу основних засобів, проведення індексації основних засобів;

складати меморіальні ордера;

приймати участь в    проведенні інвентаризації активів і зобов`язань, оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

готувати данні для включення їх до фінансової звітності, складання окремих ії форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку;

готувати Готує матеріали для проведення процедур закупівлі товаро-матеріальних цінностей і послуг, здійснює реєстрацію договорів в тендерном комітеті;

приймати рахунки з оплати послуг, готує акти виконаних робіт та списання матеріальних цінностей, топлива;

складати статистичні звіти про наявність обчислювальної техніки, про залишки і використання енергетичних матеріалів, про травматизм на виробництві, про наявність автомобільного транспорту;

здійснювати аналітичний облік і заповнює книгу асигнувань та прийнятих зобов`язань;

здійснювати облік виконання кошторису доходів і видатків на утримання апарату управління;

у межах наданої компетенції забезпечувати підготовку проектів рішень, розпоряджень, наказів;

виконувати роботу з нарахування заробітної плати, премії, матеріальної допомоги, листків тимчасової непрацездатності, здійснює нарахування та перерахування платежів до бюджету, внесків на соціальне страхування та пенсійне забезпечення, інших платежів та виплат;

здійснювати банковські операції та операції, пов’язані з рухом коштів.

знати Конституцію України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державний бюджет», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність  в Україні», та  інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, засади зовнішньоекономічної політики України; практику застосування законодавства з питань бухгалтерського обліку, порядок документального оформлення   в бухгалтерському обліку облікових показників, трудового, фінансового  та господарського законодавства, основи права, основи психології, інструкцію з діловодства, правила внутрішнього ділового розпорядку, правила ділового етикету, правила охорони праці та протипожежної безпеки, основні програми роботи на комп’ютері, державну мову.

Начальника планово-фінансового відділу фінансово-економічного управління департаменту освіти:

Вимоги:

громадянство України;

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;

виконання робіт відповідно до вимог посадової інструкції;

вільне володіння та знання державної мови, програмним комплексом Microsoft Office.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається фінансово-економічним управлінням департаменту освіти Маріупольської міської ради.

Начальника відділу закупівель департаменту освіти:

Вимоги:

громадянство України;

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 3 років;

виконання робіт відповідно до вимог посадової інструкції;

вільне володіння та знання державної мови, програмним комплексом Microsoft Office.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається фінансово-економічним управлінням департаменту освіти Маріупольської міської ради.

Головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої освіти департаменту освіти: 

Вимоги:

громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

стаж роботи за фахом  на посаді провідного спеціаліста не  менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;

виконання робіт відповідно до вимог посадової інструкції;

вільне володіння та знання державної мови, програмним комплексом Microsoft Office.

Спеціаліста 1 категорії планово-фінансового відділу фінансово-економічного управління департаменту освіти:

Вимоги:

громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

без вимог до стажу роботи;

виконання робіт відповідно до вимог посадової інструкції;

вільне володіння та знання державної мови, програмним комплексом Microsoft Office.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається фінансово-економічним управлінням департаменту освіти Маріупольської міської ради.

Спеціаліста 1 категорії відділу обліку та звітності фінансово-економічного управління департаменту освіти:

Вимоги:

громадянство України;

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

стаж роботи на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах не менше 3 років (для головного спеціаліста);

кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій;

знання державної мови;

вільне володіння українською мовою, програмним комплексом Microsoft Office, Excel.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається фінансово-економічним управлінням департаменту освіти Маріупольської міської ради.

Головного спеціаліста відділу аналізу економічних показників діяльності комунальних підприємств та бюджетних установ  департаменту з питань економіки – 4 шт.од: 

Вимоги:

громадянство України;

повну вищу освіту;

-стаж роботи не менше трьох років і кваліфікація, відповідна вимогам, що пред’являються до функціонала;

знання і вільне володіння державною мовою;

знання і практичний досвід роботи в офісних комп'ютерних програмах;

комунікабельні навички;

досвід підготовки документів по постановці завдань, розробці схем та інструкцій;

вміння візуалізувати інформацію у вигляді схем, малюнків і діаграм за допомогою офісних компютерних програм.

Обов’язки:

проведення економічного аналізу фінансової і бухгалтерської звітності комунальних підприємств та бюджетних установ з метою підготовки пропозицій для оптимізації витрат і збільшення прибутковості.

проведення економічного аналізу обґрунтованості величини тарифів на послуги комунальних підприємств (підлеглих Маріупольському виконавчому комітету).

проведення економічного аналізу бізнес-процесів проводяться комунальними підприємствами та бюджетними установами з метою розробки заходів щодо їх оптимізації з подальшим контролем виконання таких заходів обєктами аналізу.

розробка і підготовка презентацій про результати проведеного аналізу і пропоновані рішення.

Начальника відділу аналізу економічних показників діяльності комунальних підприємств та бюджетних установ департаменту з питань економіки:

Вимоги:

громадянство України;

наявність  вищої економічної освіти;

наявність  стажу роботи на підприємствах середнього та крупного бізнесу за фахом -  економічний аналізу діяльності підприємства не менш ніж п’ять років;

володіння компютерними програмами пакету Office на рівні досвідченого користувача;

фахівець повинен вміти аналізувати великі масиви даних;

знання діючого законодавства в області бухгалтерського та податкового обліку;

наявність організаторських здібностей;

вміння роботи в команді.

Обов’язки: 

за погодженням з директором департаменту поділ комунальних підприємств на кластери (групи) за видами діяльності;

організація досліджень (перевірок) ефективності діяльності комунальних підприємств за групами;

узагальнення та  надання пропозицій директору департаменту, щодо системних змін у діяльності перевірених підприємств та установ;

надання пропозицій директору департаменту обґрунтованих пропозицій щодо реорганізації перевірених підприємств та установ;

підготовку відповідей на звернення громадян та організацій щодо профілю діяльності управління.

Головного спеціаліста відділу аналізу податкових надходжень та контрольно-перевірочної роботи департаменту з питань економіки – 4 шт.од:

Вимоги:

громадянство України

наявність  економічної або фінансової освіти;

наявність стажу роботи за фахом - економічний аналіз не менш ніж три роки;

володіння комп'ютерними програмами пакету Office на рівні досвідченого користувача;

фахівець повинен вміти аналізувати великі масиви даних;

вміння роботи в команді.

Обов’язки:

проведення аналізу значного масиву даних з підготовкою висновків про можливі факти ухилення від сплати місцевих податків і платежів;

ведення переписки з контролюючими органами з питань формування баз даних про платників податків та обов'язкових платежів (місцевий бюджет), а також про ініціювання перевірок відповідних платників;

проведення інспекційних відвідувань і невиїзних інспекцій в області дотримання суб'єктами підприємницької діяльності законодавства про оплату праці та його лігалізаціі.

Начальника відділу аналізу податкових надходжень та контрольно-перевірочної роботи департаменту з питань економіки:

Вимоги:

громадянство України;

наявність  вищої економічної освіти;

наявність  стажу роботи на підприємствах середнього та крупного бізнесу у відділах внутрішнього аудиту або спеціаліста з податків не менш ніж п'ять років;

володіння комп'ютерними програмами пакету Office на рівні досвідченого користувача;

знання діючого законодавства в області бухгалтерського та податкового обліку.

фахівець повинен вміти аналізувати великі масиви даних;

наявність організаторських здібностей;

вміння роботи в команді.

Обов’язки:

організація проведення  аналізу баз оподаткування та груп платників податків за погодженням з директором департаменту напрямі;

організація взаємовідносин з органами фіскальної служби та іншими органами у повноваження  яких входить адміністрування надходжень до місцевого бюджету;

узагальнення та  надання пропозицій директору департаменту, щодо результатів проведеного аналізу;

підготовка відповідних законодавчих ініціатив та розпорядчих документів місцевого органу влади;

підготовка звітів та аналітичних даних щодо планових та фактичних податкових надходжень до місцевого бюджету;

підготовку відповідей щодо динаміки реєстрації та авалювання платників податків у місті з відповідною аналітикою;

погодження планів та організація перевірок діяльності щодо легалізації труда та порядку застосування платниками податків норм про оплату праці, відповідно до наданих діючим законодавством повноважень та інше;

відвідування підприємств з метою організації дотримання законодавства про оплату праці.

Головного спеціаліста відділу соціально-економічного розвитку та моніторингу реалізації стратегії департаменту з питань економіки:

Вимоги:

громадянство України

наявність  економічної або фінансової освіти;

наявність стажу роботи за фахом - економічний аналіз не менш ніж три роки;

володіння компютерними програмами пакету Office на рівні досвідченого користувача;

фахівець повинен вміти аналізувати великі масиви даних;

вміння роботи в команді.

Обов’язки:

аналіз стану і тенденцій економічного і соціального розвитку міста на підставі зведення інформації відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, участь у визначенні його пріоритетів, підготовка облдержадміністрації, міській раді та виконкому міської ради, за участю виконавчих органів міської ради, пропозиції щодо розвитку економіки міста; підготовка проектів розпоряджень міського голови і рішень міської ради та виконкому міської ради з питань, які входять до компетенції відділу.

організація процесу формування Громадського бюджету.

Головного спеціаліста відділу міжнародного співробітництва та протокольної роботи – 3 шт.од.: 

Вимоги:

просунуте знання ПК;

англійська мова не нижче В2;

знання правил міжнародного протоколу вітається;

знання правил ділового листування з вищестоящими органами і дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні.

Обов’язки:

організація співпраці з містами-партнерами, іншими містами в Україні та за її межами, міжнародними організаціями, іншими іноземними суб’єктами;

ініціювання встановлення партнерських і побратимських зв’язків з містами зарубіжних країн та сприяння розвитку інформаційного, економічного та культурного співробітництва, обміну делегаціями в сферах освіти, науки, спорту та ін.;

забезпечення співпраці з МЗС та дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні;

організаційний супровід міжнародних делегацій, що прибувають в Маріупольській міській раді;

аналіз і узагальнення результатів міжнародного співробітництва Маріупольської міської ради;

моніторинг проектів, які реалізуються Маріупольською міською радою спільно з міжнародними партнерами і організаціями.

Спеціаліста 1 категорії відділу міжнародного співробітництва та протокольної роботи: 

Вимоги:

просунуте знання ПК;

англійська мова не нижче В2;

знання правил міжнародного протоколу вітається;

знання правил ділового листування з вищестоящими органами і дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні.

Обов’язки:

організація співпраці з містами-партнерами, іншими містами в Україні та за її межами, міжнародними організаціями, іншими іноземними суб’єктами;

ініціювання встановлення партнерських і побратимських зв'язків з містами зарубіжних країн та сприяння розвитку інформаційного, економічного та культурного співробітництва, обміну делегаціями в сферах освіти, науки, спорту та ін.;

забезпечення співпраці з МЗС та дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні;

організаційний супровід міжнародних делегацій, що прибувають в Маріупольській міській раді;

аналіз і узагальнення результатів міжнародного співробітництва Маріупольської міської ради;

моніторинг проектів, які реалізуються Маріупольською міською радою спільно з міжнародними партнерами і організаціями

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

 

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на сайті надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25). 

 

04.07.2017

Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- головний спеціаліст відділу ремонтів об’єктів житлового фонду управління ремонтів об’єктів комунальної власності (1 вакансія);

- головний спеціаліст відділу ремонтів об’єктів соціальної сфери управління ремонтів об’єктів комунальної власності (2 вакансії).

Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови, ПК.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом правового та кадрового забезпечення департаменту.

Особам, які мають намір прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про проведення конкурсу подати документи в відділ правового та кадрового забезпечення департаменту (м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, кабінет № 205, т. 40-47-11).

 

Дату виходу даного оголошення вважати датою оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад.

 

20.06.2017

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад  художнього та артистичного персоналу комунального закладу ,,Донецький академічний обласний драматичний  театр ( м. Маріуполь)” пл. Театральна, 1

Режисер-постановник- 1 штатна одиниця.

Вимоги до посади: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва;

теорію та практику режисури й акторської майстерності;

основи сценічного та музичного оформлення, вокального, хорового та хореографічного мистецтва;

досвід роботи вітчизняних та світових закладів культури;

основи економіки, організацію праці та управління. 

Керівник музичної частини – 1 штатна одиниця.

Вимоги до посади: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 3 років.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва;

специфіку музичної роботи;

теорію та практику оркестрового та хорового диригування;

класичну і сучасну музику;

основи інструментовки;

досвід музичної роботи вітчизняних і світових закладів культури;

методи вокально-педагогічної роботи;

основи економіки, організацію праці та управління;

основи авторського та трудового права;

Художник з освітлення-1штатна одиниця.

Вимоги до посади: базова   вища   освіта  відповідного напряму підготовки (бакалавр,  молодший спеціаліст); для бакалавра -  без  вимог до стажу роботи,

для молодшого спеціаліста – підвищення кваліфікації та стаж роботи аналогічної за характером не  менше  3 років.

Повинен знати: основи світло- і кольорознавства;

конструкції освітлювальної апаратури;

основи майстерності художника-постановника; 

принципи художнього освітлення;

призначення світлофільтрів;

Провідний майстер сцени – 1 штатна одиниця.

Вимоги до посади: повна  вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста драми вищої категорії не менше 5 років.

Яскрава творча індивідуальність, видатні сценічні здібності, досконале володіння елементами внутрішньої та зовнішньої техніки акторської майстерності, виконання провідних ролей.

Артист драми вищої категорії -1штатна одиниця.

Вимоги до посади: повна  вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); стаж роботи за професією артиста драми 1 категорії не менше 3 років.

Яскрава творча індивідуальність, висока професійна майстерність, виконання відповідальних  , у тому числі головних ролей у виставах театру.

Артист драми 1 категорії - 1 штатна одиниця.

Вимоги до посади: повна  або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр);

для спеціаліста – стаж роботи за професією артиста драми 2 категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Артист драми 2 категорії - 6 штатних одиниць.

Вимоги до посади: повна  або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст , бакалавр або молодший спеціаліст)без вимог до стажу роботи.

Яскрава творча індивідуальність, професійна майстерність і висока  кваліфікація, виконання відповідальних ролей у виставах театру.

Артист драми допоміжного складу - 1 штатна одиниця.

Вимоги до посади: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр , молодший спеціаліст)без вимог до стажу роботи.

Артист балету допоміжного складу - 1 штатна одиниця.

Вимоги до посади: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр , молодший спеціаліст)без вимог до стажу роботи.

Повинен мати необхідні музичні, сценічні здібності.

Весь артистичний персонал повинен знати: історію театрального мистецтва, класичну і сучасну драматургію, теорію та практику майстерності актора; основи музичної грамоти і хореографії, закони сценічної мови і сценічного руху;

 

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

заява про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади;

особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 6х4;

копія паспорта громадянина України або документ який дає право на працевлаштування в Україні;

копія документа про освіту за відповідною спеціальністю;

копія трудової книжки (за наявності);

творче резюме, портфоліо ( для артистів театру)

 

Документи приймаються з дня оприлюднення оголошення а саме з «21» червня 2017 року. Строк подання заяв та доданих до них документів – 14 календарних днів. Кінцевий строк прийняття документів від претендентів на участь у конкурсі «05» липня 2017 року, за адресою: пл. Театральна,1, Комунальний заклад «Донецький академічний обласний драматичний театр»

Конкурс відбудеться за адресою: пл. Театральна,1. Комунальний заклад

«Донецький академічний обласний драматичний театр»

Довідки за телефоном (0629) 33-33-67, 067-593-60-78

 


19.06.2017

«Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- начальник управління ремонтів об'єктів комунальної власності (1 вакансія);

- головний спеціаліст відділу розвитку та інформування ОСББ управління з питань розвитку та підтримки ОСББ (1 вакансія).

Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови, ПК.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом правового та кадрового забезпечення департаменту.

Особам, які мають намір прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про проведення конкурсу подати документи в відділ правового та кадрового забезпечення департаменту (м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, кабінет № 205, т. 40-47-11).

Дату виходу даного оголошення вважати датою оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад.»

 

Прошу Вас опублікувати на сайті Маріупольської міської ради повідомлення такого ж змісту.

 

13.06.2017

Маріупольська міська рада 13.06.2017 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1.Спеціаліст І категорії відділу впровадження інформаційних систем і технологій департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- досвід підготовки документів з постановки завдань, розробки схем, алгоритмів процесів, інструкцій користувачів;

- досвід участі в проектах впровадження інформаційних систем на ролях постановника, аналітика, бажаний досвід впровадження систем електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів;

- уміння візуалізувати інформацію у вигляді схем, малюнків, діаграм;  

Обов’язки:

- проведення обстежень бізнес-процесів (as is), аналіз і моделювання бізнес-процесів (to be), розробка математичних моделей вирішуваних завдань, типових і еталонних алгоритмів;

- участь в проектах впровадження інформаційних систем і технологій в ролі аналітика, постановника задач з різних напрямків автоматизації (система електронного документообігу, автоматизація бізнес-процесів, внутрішній веб-портал, веб-сайт і т.п.);

- підготовка проектної документації (технічне завдання, концептуальний дизайн, схеми бізнес-процесів, сценарії тестування, інструкції користувачів тощо);

- налаштування функціональності інформаційних систем, за допомогою конструкторів і візуальних інтерфейсів, АРМів;

- підтримка користувачів впроваджуваних систем автоматизації в ході дослідної експлуатації.

2.Спеціаліст І категорії відділу адміністрування інформаційних систем департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- знання та практичний досвід в адмініструванні користувацьких (Windows XP-Windows 10), серверних операційних систем (Windows server 2008 - Windows server 2012 R2);

- знання та практичний досвід налаштування мережевого обладнання, організації локальної мережі;

- знання сучасних апаратних комп’ютерних платформ.

Обов’язки:

- інсталяція, налаштування і підтримка серверних операційних систем;

- адміністрування серверів (Active Directory, файлового серверу, серверу БД і т.п.), мережевого обладнання;

- вирішення проблем в роботі серверних інформаційних систем та мережевого обладнання.

3.Головний спеціаліст відділу інформаційних технологій та підтримки користувачів  департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- знання та практичний досвід в налаштуванні, адмініструванні користувацьких (Windows XP-Windows 10), офісних додатків;

- комунікативні навички, вміння давати покрокові інструкції, пояснення;

- знання сучасних апаратних комп’ютерних платформ.

Обов’язки:

- інсталяція і налаштування операційних систем, офісних додатків, користувацьких прикладних систем;

- вирішення інцидентів, проблем за заявками користувачів, діагностика та усунення проблем в роботі користувацького програмного забезпечення,  комп’ютерного, периферійного, та мережевого обладнання;

- підтримка користувачів ІТ систем.

4. Начальник відділу обліку та звітності управління фізичної культури та спорту

Вимоги:

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,магістра;

стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді начальника не менше 3 років чи стаж роботи за фахом  в інших сферах управління не менше 5 років;

довершене володіння програмним комплексом MS Office;

- знання законодавчої бази у сфері бухгалтерського обліку.

Обов’язки:

виконання робіт щодо бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів у галузі фізичної культури;

здійснення операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів на рахунках в органах Державного казначейства та в установах банків, товарно-матеріальних цінностей

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

 

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на сайті надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 62).


07.06.2017

Управління соціального захисту населення Приморського району Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 27 травня 2017 року (газета «Маріупольський портовик», від 27.05.2017, № 21 (3453) на заміщення вакантних посад:

- головний спеціаліст-юрисконсульт відділу з адміністративних та кадрово-правових питань – 1 штат.од.

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термін після опублікування  оголошення в пресі.

ВИМОГИ: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, володіння українською діловою мовою, досвід роботи на  ПК, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи на державній службі не менше 1-го року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3-х років.

ДОКУМЕНТИ: заява на участь у конкурсі, заповнена особова картка ф.П-2ДС;  диплом з додатком про освіту (копія); декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік; паспорт громадянина України (копія); військовий квиток (для військовослужбовців або військовозобов'язаних); дві фотокартки (розмір 4 х 6).

 

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки та умови оплати праці надається за адресою: пр. Адм. Луніна, буд. 89, м. Маріуполь, 87510; тел. 47-68-11. 

 

06.06.2017

Маріупольська міська рада 06.06.2017 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1. Адміністратор Центру надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг – 5 штатних одиниць:

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, переважно юридична;

- стаж роботи на державній службі або на службі в  органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах не менше 3 років;

- наявність досвіду роботи в організаціях, установах і закладах в державному або приватному секторі, досвід роботи із громадянами;

- вміння працювати з локальними інформаційними мережами, мережею Інтернет, іншими електронними й технічними засобами, необхідними для виконання службових обов’язків у сфері надання адміністративних послуг;

- здатність до засвоєння нового законодавства, нових груп адміністративних послуг та ефективної взаємодії з колегами, підлеглими, партнерами та споживачами послуг.

- вміння працювати в команді та індивідуально, надання консультацій і порад іншим.

Обов’язки:

- забезпечення надання суб’єктами звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- прийняття та реєстрація звернень суб’єктів звернень щодо надання встановленого переліку адміністративних послуг;

- забезпечення суб’єктів звернень бланками заяв/клопотань, надання допомоги при їх заповненні;

- видача або направлення через засоби поштового зв’язку суб’єкту звернення рішення щодо реалізації предмету звернення;

- здійснення контролю за додержанням посадовими особами адміністративних органів термінів розгляду та прийняття рішень щодо предмету звернення/клопотання, дотримання порядку надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання суб’єктам адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

- складання протоколу про адміністративні правопорушення та розгляд справи про адміністративні правопорушення;

- формування та ведення адміністративних справ.        

2. Провідний спеціаліст відділу комунального господарства Кальміуської районної адміністрації:

Вимоги:

-повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

-стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- планування, контроль за якістю та аналіз виконання заходів щодо благоустрою району;

- розробка електронних карт та підготовка презентацій щодо напрямку роботи відділу;

- організація роботи та контроль за утриманням території в належному санітарному стані, згідно з картами санітарного очищення району;

- організація роботи та контроль виконання заходів щодо підготовки району до весняно-літнього та осінньо-зимового періоду у рамках міських програм;

- організація виконання заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, згідно з регламентом;

- підготовка проектів інформаційно-аналітичних матеріалів, інформацій щодо розпоряджень та протокольних доручень.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на сайті надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 62).

 

30.05.2017

«Маріупольська міська рада 30.05.2017 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1. Начальник відділу у справах сім’ї Департаменту соціального захисту населення:

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра («Правознавство», «документознавство», «державне управління»), або післядипломна освіта у сфері державного управління;

- стаж роботи за фахом на посаді головного спеціаліста не менше п’яти років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менш 4 років;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- здійснення  координації та методичного керівництва роботи відділу;

- розподіл обов’язків між працівниками;

- здійснення особистого прийому громадян з питань, що стосується роботи відділу та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг;

- забезпечення взаємодії зі структурними підрозділами міської ради, іншими організаціями з метою здійснення функцій відділу.

2. Головний спеціаліст відділу кадрів та організаційного планування управління планування та розвитку персоналу (на період перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною)

Вимоги:

- громадянство України;

- знання державної мови;

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office;

- стійкість до стресу;

- швидке та якісне виконання поставлених задач.

Обов’язки:

- ведення кадрового діловодства (призначення, звільнення, переведення, надання відпусток, відрядження) відповідно до чинного законодавства;

- забезпечення ведення та зберігання особових справ та особових карток працівників;

- здійснення роботи щодо заповнення, обліку та зберігання трудових книжок працівників;

- обчислення стажу роботи та служби в органі місцевого самоврядування;

- здійснення контролю за дотриманням графіків відпусток, розрахунок тривалості щорічних основних та додаткових відпусток, інших видів відпусток відповідно до ЗУ «Про відпустки».

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

 

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на сайті надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 62).

 


29.05.2017

Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- начальник управління з питань благоустрою (1 вакансія);

- начальник виробничо-технічного відділу управління енергетичних підприємств (1 вакансія).

Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови, ПК.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом правового та кадрового забезпечення департаменту.

Особам, які мають намір прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про проведення конкурсу подати документи в відділ правового та кадрового забезпечення департаменту (м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, кабінет № 205, т. 40-47-11).

Дату виходу даного оголошення вважати датою оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад.

 

 

17.05.2017

«Маріупольська міська рада 16.05.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань екології та енергоменеджменту департаменту з питань екології, енергоменеджменту, охорони праці та цивільної безпеки:

Вимоги:   

- громадянство України;

- знання державної мови;

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- виконання та втілення в життя умов «Угоди мерів» - робота в напрямку розробки планів та заходів з підвищення енергоефективності та зменшення викидів діоксиду  вуглецю серед підприємств, установ та організацій всіх форм власності, а також серед промислових підприємств, комбінатів та заводів, які розташовані на території міста Маріуполя;

- впровадження та коригування Плану дій сталого енергетичного розвитку;

- впровадження міської програми моніторингу споживання енергоресурсів муніципальними будівлями, виконання глибинних аналізів споживання;

- проведення технічних обстежень муніципальних будівель, виконання енергетичних аудитів, розробка заходів з підвищення енергоефективності.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Енгельса 26/2 каб. 25)».

 

«Маріупольська міська рада 17.05.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора департаменту фінансів міської ради:

Вимоги:   

- громадянство України;

- знання державної мови;

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи за фахом на службі в  органах місцевого самоврядування або державній службі на  керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років;

- знання бюджетного законодавства України;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- прийняття рішення про включення бюджетного запиту головного розпорядника бюджетних коштів до пропозицій проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд міської ради;

- затвердження розпису, за яким здійснюється виконання міського бюджету протягом бюджетного періоду;

- забезпечення загальної організації та управління виконанням міського бюджету;

- забезпечення відповідальності встановлення бюджетних призначень розпису міського бюджету протягом бюджетного  періоду;

- підготовка офіційних висновків про обсяги вільних бюджетних залишків, перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету  або недоотримання доходів загального фонду міського бюджету для підготовки рішення про внесення змін до рішення про міський бюджет;

- затвердження розпоряджень про виділення коштів міського бюджету з рахунків, відкритих  в органах Державної казначейської служби України;

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

 

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Енгельса 26/2 каб. 25)».

 

 

12.05.2017

«Маріупольська міська рада 12.05.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора департаменту з питань екології, енергоменеджменту, охорони праці та цивільної безпеки:

Вимоги:   

- громадянство України;

- знання державної мови;

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи за фахом або на державній службі, на службі в  органах місцевого самоврядування на посадах: головного спеціаліста не менше 4-х років, або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5-ти років.

- наявність досвіду роботи в організаціях, установах і закладах в державному або приватному секторі, досвід роботи із громадянами;

- вміння працювати з локальними інформаційними мережами, мережею Інтернет, іншими електронними й технічними засобами.

- вміння працювати в команді та індивідуально;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office (Word, Excel, Power Point).

- знання фінансово-господарської та адміністративної діяльності 

- знання законодавства України та нормативно-правових актів щодо діяльності органу місцевого самоврядування з питань екології, енергоменеджменту, охорони праці та цивільної безпеки;

- вміння організовувати та планувати роботу;

- стійкість до стресу;

- володіння сучасними методами управління персоналом.

 Обов’язки:

- виконання функції головного розпорядника бюджетних коштів в межах своєї компетенції;

- координація здійснення повноважень, які відносяться до компетенції виконавчих органів міської ради у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування, охорони праці та цивільної безпеки;

- координація діяльності спеціально уповноважених державних природоохоронних органів на території міста з питань екології, охорони праці та цивільного захисту;

- координація підготовки та затвердження міських програм, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм з охорони навколишнього природного середовища, вдосконалення системи цивільного захисту, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища і організація їх виконання;

координація організації та участь в екологічній освіті та інформуванні населення про стан навколишнього природного середовища, а також координує організаційне забезпечення виконання завдань у питаннях охорони праці, енергозбереження та безпеки життєдіяльності в межах своєї компетенції;

- координація виконання та втілення в життя заходів та положень Угоди мерів, розробка плану для сталого енергетичного розвитку;

- реалізація державної політики з енергоефективності;

- підготовка проектних рішень ради, згідно з чинним законодавством, у рамках своїх повноважень;

- координація організації забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

- координація роботи аварійно-водолазної служби Маріупольської міської ради;

- координація діяльності щодо забезпечення безпеки праці на підприємствах, в установах та організацій всіх форм власності, які розташовані на території міста Маріуполя;

- здійснення прийому громадян;

- розгляд звернення громадян.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

 

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Енгельса 26/2 каб. 25)».

 

11.05.2017

У зв´язку із внесенням змін до законодавства України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури,

Департаментом культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради оголошується конкурс на посади директорів комунальних установ:

- директор комунальної установи «Міський Палац культури «Чайка»;

-директор комунальної  установи «Музей історії та етнографії греків Приазов’я»

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термін після опублікування  оголошення.

Також оголошується про формування складу конкурсної комісії для конкурсного добору керівників комунальних закладів культури.

Дата початку приймання документів від кандидатів та формування конкурсної комісії  12.05.2017 року.

Додатково повідомляємо, керуючись Наказом департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради № 80-од від 11.05.2017р.,  висновком юридичного департаменту Маріупольської міської ради № 31.6.2/7166 від 19.04.2017 р., конкурс на посаду керівника комунальної установи «Міський Палац культури «Чайка», оголошений 30 січня 2017 року, визнається недійсним.

Детальна інформація про умови проведення конкурсу, вимоги до кандидатів, перелік необхідних документів, порядок формування конкурсної комісії (додаються).

Департамент культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради оголошує конкурси

1. На посади:

- директор комунальної установи «Міський Палац культури «Чайка»;

 -директор комунальної установи «Музей історії та етнографії греків Приазов’я»

Дата початку приймання документів: 12травня  2017 року

Останній день приймання документів:12червня 2017 року

ВИМОГИ до кандидатів на посаду: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Для участі у конкурсі необхідно надати наступні документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Зазначені документи надсилати на поштову та електронну адресиДепартаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради: вул. Георгіївська, буд. 47, м. Маріуполь, 87510, к. 3;. E-mail: mtkultura@ukr.net

Звертаємо увагу кандидатів, що на другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки та умови оплати праці надається за адресою: вул.Георгіївська, буд. 47, м. Маріуполь, 87510, к. 3; тел. 40-98-51.  E-mail: mtkultura@ukr.net  

 

2. Формування складу конкурсної комісії

Дата початку формування конкурсної комісії – 12  травня 2017 року

Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

3кандидатури від членів трудового колективу;

3кандидатури від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування;

3кандидатури від органу управління.

               

Конкурсна комісія формується по кожному закладу культури окремо.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудових колективів

КУ «Міський Палац культури «Чайка»; КУ «Музей історії та етнографії греків Приазов’я», обираються на загальних зборах трудового колективу.

Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування можуть подати по три кандидатури  до органу управління.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від громадських організацій будуть визначатись шляхом жеребкування, проведеним органом управління.

 

Членами конкурсної комісії можуть бути:

- незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

- члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

- члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури.

 

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

 

Заявки до складу конкурсної комісії приймаються не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури 

 

Умови проведення конкурсу на посаду керівника державного чи комунального закладу культури та призначення керівника

Конкурсний добір проводиться публічно.

Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

За клопотанням члена конкурсної комісії орган управління забезпечує його участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідне клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника державного чи комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21-1 цього Закону, за рішенням конкурсної комісії.

Орган управління зобов’язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

післядипломна освіта у галузі управління;

ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration),

 MLA (Master of Liberal Arts), магістрабізнес-адміністрування чи магістра державного управління;

науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;

досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;

володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;

бездоганна ділова репутація.

Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті органу управління та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

 

У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному статтями 21-1-21Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури».

 

27.04.2017

Маріупольська міська рада 27.04.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1. Головний спеціаліст відділу загальних питань та звернень громадян Центральної районної адміністрації (на період перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною)

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- здійснення прийому, реєстрації, обліку всієї вхідної кореспонденції відповідно до «Інструкції з діловодства», та передання вхідної кореспонденції, відповідно до розподілу обов’язків, керівникам районної адміністрації та виконавцям;

- здійснення своєчасного доведення документів до виконавців згідно з резолюцією керівників;

- забезпечення роботи системи електронного документообсягу АСКОД.

2. Провідний спеціаліст відділу комунального господарства Центральної районної адміністрації; провідного спеціаліст відділу комунального господарства Лівобережної районної адміністрації

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- організація та координація робіт з підготовки комунального господарства району до роботи в осіннє-зимовий та весняно-літній періоди;

- організація виконання Правил благоустрою м.Маріуполя;

- організація проведення суботників;

- взаємодія з комітетами самоорганізації населення;

- участь у виїзних комісійних обстеженнях на місце по зверненням громадян, а також участь у роботі комісії з обстеження технічного стану житлових приміщень та об’єктів громадянського призначення з оформленням відповідних актів;

- обстеження зелених насаджень у складі комісії для визначення їх стану та подальшого видалення;

- підготовка проектів інформаційно-аналітичних матеріалів, проектів відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд у відділ комунального господарства районної адміністрації;

- консультаційна робота з мешканцями району щодо проведення конкурсів міні-проектів, організація відповідної роботи за наданим напрямком.

3. Спеціаліст 1 категорії відділу оборонно-мобілізаційної роботи та забезпечення режимних заходів

Вимоги:

- вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або бакалавра;

- без вимог до стажу роботи;

- володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- сприяти у підтриманні відповідного режиму частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, іншим військовим формуванням, які беруть участь у обороні міста Маріуполя та суб’єктами АТО;

- відповідає за роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

- організує у мирний час та особливий період зі здійснення допомоги у забезпеченні військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, у розв’язанні соціально-побутових проблем.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

 

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Енгельса 26/2 каб. 25).


25.04.2017

«Маріупольська міська рада 25.04.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1. Головний спеціаліст відділу діловодства та протоколу управління з адміністративних питань і звернень

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- вільне володіння англійською мовою;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office.

 Обов’язки:

- здійснення організаційно-протокольного забезпечення заходів внутрішньо-державного характеру, що проводяться у Маріупольській міській раді;

- здійснення організаційно-протокольного забезпечення візитів міського голови та його заступників у межах України;

- ведення протоколів нарад;

- організація протокольних заходів;

- організація зустрічей  делегацій;

- організація візитів міського голови та його заступників в межах України;

- контроль за виконанням протокольних доручень;

- ведення робіт по промоції.

2. Спеціаліст 1 категорії відділу діловодства та протоколу управління з адміністративних питань і звернень

Вимоги:

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра;

 -  вимог до стажу роботи;

- вільне володіння англійської мови;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

здійснення прийому, реєстрації, обліку всієї вхідної кореспонденції відповідно до «Інструкції з діловодства» та передання вхідної кореспонденції, відповідно до розподілу обов’язків, керівним працівникам міської ради та виконавцям;

- робота в системі електронного документообігу;

- ведення архівної справи;\

- контроль за виконанням протокольних доручень.

3. Гловний спеціаліст-юрисконсульт департаменту культурно-громадського розвитку

 

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

 -надання юридичних консультацій;

- робота з інформаційними матеріалами;

- участь у розгляді листів, заяв та скарг громадян, установ і організацій з питань, які відносяться до компетенції відділу;

- прийняття участі у розробці проектів розпорядчих документів, положень;

- прийняття участі в судових засіданнях.

4. Головний спеціаліст-економіст планово-економічного відділу департаменту культурно-громадського розвитку

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- облік заробітної/плати;

- ведення обліку основних засобів, необоротних активів;

- робота с казначейською службою (реєстрація юридичних, фінансових, платіжних доручень);

- бухгалтерська звітність.

5. Головний спеціаліст відділу молодіжної політики департаменту культурно-громадського розвитку (на період перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною)

- Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- Підготовка пропозицій до проектів місцевих програм і планів поліпшення становища молоді, оздоровлення, розвитку, освіти, відпочинку та дозвілля молоді, забезпечення їх виконання;

- Залучення молодіжних та інших громадських організацій, благодійних організацій до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

- Здійснення заходів, спрямованих на пропагування здорового способу життя, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту молоді, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань молодіжної політики;

- Організація та проведення конкурсів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня;

- Брати участь у підготовці проектів розпоряджень, доручень та інших службових документів з питань, що належать до компетенції відділу.

6. Спеціаліст 1 категорії відділу молодіжної політики департаменту культурно-громадського розвитку

Вимоги:

- Базова вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;

- Володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- Здійснювати аналітичні та контрольні операції відповідно до напрямів роботи відділу;

- Готувати пропозиції до проектів місцевих програм і планів поліпшення становища молоді, оздоровлення, розвитку, освіти, відпочинку та дозвілля молоді, забезпечувати їх виконання;

- Брати участь у підготовці проектів організаційно-методичних документів, пов'язаних з роботою відділу;

- Готувати відповіді на звернення та заяви, що надходять на розгляд відділу;

- Здійснювати заходи, спрямовані на пропагування здорового способу життя, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту молоді, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань молодіжної політики.

7. Головний спеціаліст відділу культурно-виховної роботи департаменту культурно-громадського розвитку

Вимоги:

- Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- Здійснювати аналітичні та контрольні операції відповідно до напрямів роботи відділу;

- Готувати відповіді на звернення та заяви, що надходять на розгляд відділу;

- Організовувати соціальні, розважальні та культурні заходи;

- Надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань роботи відділу.

8. Спеціаліст 1 категорії відділу культурно-виховної роботи департаменту культурно-громадського розвитку

Вимоги:

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра;

- без вимог до стажу роботи;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- здійснення аналітичних та контрольних операцій відповідно до напрямів роботи відділу;

- підготовка відповідей на звернення та заяви, що надходять на розгляд відділу;

- організація соціальних, розважальних та культурних заходів.

9. Головний  спеціаліст відділу інформаційних технологій та підтримки користувачів  департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- знання та практичний досвід в налаштуванні, адмініструванні користувацьких (Windows XP-Windows 10), офісних додатків;

- комунікативні навички, вміння давати покрокові інструкції, пояснення;

- знання сучасних апаратних комп’ютерних платформ.

Обов’язки:

- інсталяція і налаштування операційних систем, офісних додатків, користувацьких прикладних систем;

- вирішення інцидентів, проблем за заявками користувачів, діагностика та усунення проблем в роботі користувацького програмного забезпечення,  комп’ютерного, периферійного, та мережевого обладнання;

- підтримка користувачів ІТ систем.

10.Головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- знання та практичний досвід в адмініструванні користувацьких (Windows XP-Windows 10), серверних операційних систем (Windows server 2008 - Windows server 2012 R2);

- знання та досвід роботи з Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange Server;

- знання та практичний досвід налаштування мережевого обладнання, організації локальної мережі;

- знання сучасних апаратних комп’ютерних платформ.

Обов’язки:

- інсталяція, налаштування і підтримка серверних операційних систем;

- адміністрування серверів (Active Directory, Exchange, файлового серверу, серверів БД, серверів документообігу і т.п.), мережевого обладнання;

- вирішення проблем в роботі серверних інформаційних систем та мережевого обладнання.

11. Спеціаліст  І категорії відділу адміністрування інформаційних систем департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- знання та практичний досвід в адмініструванні користувацьких (Windows XP-Windows 10), серверних операційних систем (Windows server 2008 - Windows server 2012 R2);

- знання та практичний досвід налаштування мережевого обладнання, організації локальної мережі;

- знання сучасних апаратних комп’ютерних платформ.

Обов’язки:

- інсталяція, налаштування і підтримка серверних операційних систем;

- адміністрування серверів (Active Directory,  файлового серверу, серверу БД і т.п.), мережевого обладнання;

- вирішення проблем в роботі серверних інформаційних систем та мережевого обладнання.

12. Головний спеціаліст відділу впровадження інформаційних систем і технологій департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- досвід підготовки технічних вимог, постановки завдань, розробки схем, алгоритмів процесів;

- бажаний досвід побудови SQL запитів, бажаний досвід роботи в системах побудови звітності (Crystal Reports, MS SS RS і т.п.);

- досвід участі в проектах впровадження інформаційних систем на ролях постановника, аналітика, бажаний досвід впровадження систем електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів;

- досвід підготовки навчальних та презентаційних матеріалів, навчання користувачів інформаційних систем.

Обов’язки:

- аналіз ринку систем автоматизації за напрямками стратегії «Електронне місто», вивчення досвіду інших міст в реалізації подібних рішень, підготовка пропозицій, концепцій щодо побудови рішень в м.Маріуполі;

- проведення обстежень бізнес-процесів (as is),  моделювання бізнес-процесів (to be), розробка математичних моделей вирішуваних завдань, типових і еталонних алгоритмів;

- участь в проектах впровадження інформаційних систем і технологій в ролі аналітика, постановника задач з різних напрямків автоматизації (система електронного документообігу, автоматизація бізнес-процесів, внутрішній веб-портал, веб-сайт і т.п.);

- підготовка проектної документації (технічне завдання, концептуальний дизайн, схеми бізнес-процесів, сценарії тестування тощо);

- розробка та налаштування функціональності інформаційних систем, за допомогою конструкторів і візуальних інтерфейсів, АРМів, розробка звітів.

13. Спеціаліст І категорії відділу впровадження інформаційних систем і технологій департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- досвід підготовки документів з постановки завдань, розробки схем, алгоритмів процесів, інструкцій користувачів;

- досвід участі в проектах впровадження інформаційних систем на ролях постановника, аналітика, бажаний досвід впровадження систем електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів;

- уміння візуалізувати інформацію у вигляді схем, малюнків, діаграм;  

Обов’язки:

- проведення обстежень бізнес-процесів (as is), аналіз і моделювання бізнес-процесів (to be), розробка математичних моделей вирішуваних завдань, типових і еталонних алгоритмів;

- участь в проектах впровадження інформаційних систем і технологій в ролі аналітика, постановника задач з різних напрямків автоматизації (система електронного документообігу, автоматизація бізнес-процесів, внутрішній веб-портал, веб-сайт і т.п.);

- підготовка проектної документації (технічне завдання, концептуальний дизайн, схеми бізнес-процесів, сценарії тестування, інструкції користувачів тощо);

- налаштування функціональності інформаційних систем, за допомогою конструкторів і візуальних інтерфейсів, АРМів;

- підтримка користувачів впроваджуваних систем автоматизації в ході дослідної експлуатації.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

 

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Енгельса 26/2 каб. 25)».

 


14.04.2017

Маріупольська міська рада 14.04.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1.Головний спеціаліст відділу комунального господарства Кальміуської районної адміністрації:

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- організація та координація робіт з  підготовки комунального господарства району до роботи в осіннє-зимовий та весняно-літній періоди;

- організація виконання Правил благоустрою м.Маріуполя;

- організація проведення суботників;

- взаємодія з комітетами самоорганізації населення;

- участь у виїзних комісійних обстеженнях на місце по зверненням громадян, а також участь у роботі комісії з обстеження технічного стану житлових приміщень та об’єктів громадянського призначення з оформленням відповідних актів;

- обстеження зелених насаджень у складі комісії для визначення їх стану та подальшого видалення;

- підготовка проектів інформаційно-аналітичних матеріалів, проектів відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд у відділ комунального господарства районної адміністрації;

- консультаційна робота з мешканцями району щодо проведення конкурсів міні-проектів, організація відповідної роботи за наданим напрямком.

2.Спеціаліст 1 категорії відділу контролю за використанням земель управління земельних відносин:

Вимоги:

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра;

- без вимог до стажу роботи;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- здійснення  перевірок дотримання вимог земельного законодавства на території м. Маріуполя;

- ведення листування з органами виконавчої влади щодо припинення будь-яких видів будівництва, експлуатації об’єктів, які здійснюються з порушеннями вимог земельного законодавства, до повного усунення виявлених порушень;

- розгляд скарг, звернень громадян, листів від юридичних та фізичних осіб.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Енгельса 26/2 каб. 25).

 

28.03.2017

Управління соціального захисту населення Центрального району Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 28.03.2017 на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу прийняття рішень щодо надання соціальної допомоги та компенсацій 1 шт.од.

Основні  вимоги:  громадянство  України;  повна  вища  освіта  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  спеціаліста,  магістра,  або  базова  вища  освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра для спеціаліста 1 категорії, без вимог до стажу; вільне володіння українською мовою; знання ПК.

З основними функціональними обов’язками, розміром та умовами оплати праці, порядком проведення конкурсу можна ознайомитися у відділі кадрово-правової роботи управління.

Особам, які бажають прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з  дня  опублікування  об’яви  надати  до  управління  наступні документи:

заяву, особову картку форми П2-ДС з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4 х 6 см, копію документа про освіту, копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних), особи, які претендують на зайняття посади  пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані подати Е-декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства, посвідчену електронним цифровим підписом.

 

Адреса: пр. Металургів 35,  кімната №28, контактний телефон 33-80-52. 

 

22.03.2017

«Маріупольська міська рада 21.03.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад департаменту освіти міської ради:

- начальника відділу закупівель;

- головного спеціаліста  відділу закупівель;

- спеціаліст 1 категорії відділу закупівель.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови, ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

 

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Архітектора Нільсена 26/2, каб. 25)».

 


15.03.2017

Управління соціального захисту населення Центрального району району Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 14.03.2017 на заміщення вакантних посад:

-Начальника відділу бухгалтерського обліку (тимчасова, на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною) — 1 шт.од.;

-Головного спеціаліста 1 категорії відділу інформаційного забезпечення та автоматизованої обробки інформації — 1 шт.од.;

Основні  вимоги:  громадянство  України;  повна  вища  освіта  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  спеціаліста,  магістра; для головного спеціаліста стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; для начальника відділу бухгалтерського відділу стаж роботи в органах місцевого самоврядування та державній службі  на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років, вільне володіння українською мовою; знання ПК.

З основними функціональними обов’язками, розміром та умовами оплати праці, порядком проведення конкурсу можна ознайомитися у відділі кадрово-правової роботи управління.

Особам, які бажають прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з  дня  опублікування  об’яви  надати  до  управління  наступні документи:

заяву, особову картку форми П2-ДС з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4 х 6 см, копію документа про освіту, копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних), особи, які претендують на зайняття посади  пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані подати Е-декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства, посвідчену електронним цифровим підписом.

Адреса: пр. Металургів 35,  кімната №28, контактний телефон 33-80-52. 

 

Маріупольська міська рада 14.03.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1. Начальник відділу звернень громадян управління з адміністративних питань та звернень:

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- здійснює організацію проведення особистих прийомів міським головою та його заступниками;

- здійснює особистий прийом громадян, консультацію громадян з питань, які відносяться до компетенцій керівника відділу;

- здійснює контроль та забезпечує виконання вимог законодавства України про інформацію;

- організовує проведення нарад за зверненнями громадян, приймає в них участь;

- організовує підготовку інформації щодо звернень громадян на запити вищих органів державної виконавчої влади.

2. Головний  спеціаліст-юрисконсульт відділу аналітично-правового забезпечення Департаменту адміністративних послуг

Вимоги:

- повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

- стаж роботи за фахом в інших сферах не менше ніж 3 роки, або післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією;

- знання законодавства, нормативно-правових актів, що регулюють організацію та методику ведення правової роботи, порядок підготовки та внесення проектів розпорядчих документів на розгляд міського голови, міської ради та виконкому, державної політики з напряму діяльності Департаменту, основ державного управління та самоврядування, порядку укладання та оформлення договорів та угод, порядку ведення правової документації, форм та методів роботи із засобами масової інформації, правил ділового етикету, правил та норм охорони праці та протипожежного захисту;

- володіння основними принципами роботи на комп’ютері та знання відповідних програмних засобів.

Обов’язки:

- розробка або участь у розробці проектів розпорядчих документів, положень, що належать до компетенції відділу, Департаменту;

- забезпечення  дотримання  вимог  законодавства  під  час підготовки проектів нормативно-правових актів, розпоряджень, рішень, наказів;

- інформування  керівництва  про  необхідність  вжиття  заходів  щодо скасування розпорядчих актів, які були прийняті з порушенням законодавства  або положення яких, у зв’язку із змінами в законодавстві, не відповідають сучасним змінам з питань компетенції Департаменту;

- надання правової допомоги з питань компетенції відділу, Департаменту виконавчим органам міської ради, підготовка матеріалів для передачі до правоохоронних, слідчих та судових органів, надання письмових відповідей на звернення, за необхідністю підготовка висновків, доповідних записок;

-  участь  у   роботі  з  укладання, оприлюднення  господарських  договорів, що стосуються компетенції Департаменту;

- представлення  інтересів  Департаменту в судах, господарських судах та інших установах при розгляді правових питань та спорів з питань компетенції Департаменту, ведення претензійно-позовної роботи.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Архітектора Нільсена 26/2, каб. 25)

 

03.03.2017

«Маріупольська міська рада 03.03.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1.Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу правової роботи управління земельних відносин (на період перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною)

Вимоги:

 - повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

 - стаж роботи за фахом в інших сферах не менше ніж 3 роки, або післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Обов’язки:

- ведення претензійно-позовної роботи;

- прийняття участі в судових засіданнях;

- розгляд скарг, звернень громадян, листів юридичних та фізичних осіб.

2. Начальник відділу з обліку та фінансово-економічної діяльності Центральної районної адміністрації:

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (економіка або бухгалтерський облік та аудит);

- стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років  або  досвід роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років;

- довершене володіння програмним комплексом Microsoft Office;

- володіння бухгалтерським програмами.

Обов’язки:

- забезпечення раціональної організації бухгалтерського обліку, звітності на підставі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт прогресивних форм та методів бухгалтерського обліку і контролю;

- розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання фінансової дисципліни і зміцнення матеріально-технічної бази установи;

- здійснення заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачення коштів і матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства;

- планування та економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності.

Основні вимоги: громадянство України, знання державної мови.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Архітектора Нільсена 26/2, каб. 25)».

 


16.02.2017

«Маріупольська міська рада 07.02.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади виконавчих органів міської ради:

- начальника відділу-головного бухгалтера планово-економічного відділу департаменту культурно-громадського розвитку;

- заступника начальника планово-економічного відділу департаменту культурно-громадського розвитку

- головного спеціаліста-економіста планово-економічного відділу департаменту культурно-громадського розвитку;

- спеціаліста 1 категорії планово-економічного відділу департаменту культурно-громадського розвитку;

- головного спеціаліста-юрисконсульта департаменту культурно-громадського розвитку;

- начальника відділу молодіжної політики департаменту культурно-громадського розвитку;

- головного спеціаліста відділу молодіжної політики департаменту культурно-громадського розвитку (2 шт.од.);

- головного спеціаліста відділу комунального господарства Кальміуської районної адміністрації;

- спеціаліста 1 категорії відділу протокольної роботи управління «Секретаріат ради».

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Енгельса 26/2 каб. 25)».

 

Маріупольська міська рада 14.02.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади виконавчих органів міської ради:

1.Начальник відділу оцінки та розвитку персоналу управління планування та розвитку персоналу

Вимоги:

-повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- досвід роботи на аналогічній позиції;

- досконале володіння программами Microsoft Office;

- володіння методиками оцінки та розвитку персоналу.

Обов'язки: 

- проведення щорічної оцінки персоналу;

- розробка планів розвитку персоналу та программ навчання.

2.Адміністратор Центру надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг (зі знанням мови жестів).

Вимоги:        

- повна вища освіта відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, переважно юридична ;

- стаж роботи на державній службі або на службі в  органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах не менше 3 років;

- обов’язково знання мови жестів;

- наявність досвіду роботи в організаціях, установах і закладах в державному або приватному секторі, досвід роботи із громадянами;

- вміння працювати з локальними інформаційними мережами, мережею Інтернет, іншими електронними й технічними засобами, необхідними для виконання службових обов’язків у сфері надання адміністративних послуг;

- здатність до засвоєння нового законодавства, нових груп адміністративних послуг та ефективної взаємодії з колегами, підлеглими, партнерами та споживачами послуг.

- вміння працювати в команді та індивідуально, надання консультацій і порад іншим.

Обов’язки:

- забезпечення надання суб’єктами звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- прийняття та реєстрація звернень суб’єктів звернень щодо надання встановленого переліку адміністративних послуг;

- забезпечення суб’єктів звернень бланками заяв/клопотань, надання допомоги при їх заповненні;

- видача або направлення через засоби поштового зв’язку суб’єкту звернення рішення щодо реалізації предмету звернення;

- здійснення контролю за додержанням посадовими особами адміністративних органів термінів розгляду та прийняття рішень щодо предмету звернення/клопотання, дотримання порядку надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання суб’єктам адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

- складання протоколу про адміністративні правопорушення та розгляд справи про адміністративні правопорушення;

- формування та ведення адміністративних справ.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради marsovet.org.ua.

Для участі у конкурсі необхідно подати електронну декларацію. Додаткову інформацію можна отримати на сайті nazk.gov.ua/deklaraciya та в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул. Енгельса 26/2 каб. 25)».

 

 

 

14.02.2017

Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- спеціаліст 1 категорії відділу розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія).

Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови, ПК.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом правового та кадрового забезпечення департаменту. Особам, які мають намір прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про проведення конкурсу подати документи в відділ правового та кадрового забезпечення департаменту (м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, кабінет № 205, т. 40-47-11). 

 

 

07.02.2017

Маріупольська міська рада 01.02.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1.Головний спеціаліст відділу інформаційних технологій та підтримки користувачів департаменту інформаційних технологій (2 шт.од.);

Вимоги:

- знання та практичний досвід в налаштуванні, адмініструванні користувацьких (Windows XP-Windows 10), офісних додатків;

- комунікативні навички, вміння давати покрокові інструкції, пояснення;

- знання сучасних апаратних комп’ютерних платформ.

Обов’язки:

- інсталяція і налаштування операційних систем, офісних додатків, користувацьких прикладних систем;

- вирішення інцидентів, проблем за заявками користувачів, діагностика та усунення проблем в роботі користувацького програмного забезпечення,  комп’ютерного, периферійного, та мережевого обладнання;

- підтримка користувачів ІТ систем.

Головний спеціаліст відділу впровадження інформаційних систем і технологій департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- досвід підготовки технічних вимог, постановки завдань, розробки схем, алгоритмів процесів;

- бажаний досвід побудови SQL запитів, бажаний досвід роботи в системах побудови звітності (Crystal Reports, MS SS RS і т.п.);

- досвід участі в проектах впровадження інформаційних систем на ролях постановника, аналітика, бажаний досвід впровадження систем електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів;

- досвід підготовки навчальних та презентаційних матеріалів, навчання користувачів інформаційних систем.

Обов’язки:

- аналіз ринку систем автоматизації за напрямками стратегії «Електронне місто», вивчення досвіду інших міст в реалізації подібних рішень, підготовка пропозицій, концепцій щодо побудови рішень в м.Маріуполі;

- проведення обстежень бізнес-процесів (as is),  моделювання бізнес-процесів (to be), розробка математичних моделей вирішуваних завдань, типових і еталонних алгоритмів;

- участь в проектах впровадження інформаційних систем і технологій в ролі аналітика, постановника задач з різних напрямків автоматизації (система електронного документообігу, автоматизація бізнес-процесів, внутрішній веб-портал, веб-сайт і т.п.);

- підготовка проектної документації (технічне завдання, концептуальний дизайн, схеми бізнес-процесів, сценарії тестування тощо);

- розробка та налаштування функціональності інформаційних систем, за допомогою конструкторів і візуальних інтерфейсів, АРМів, розробка звітів.

3.Головний  спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем департаменту інформаційних технологій;

Вимоги:

- знання та практичний досвід в адмініструванні користувацьких (Windows XP-Windows 10), серверних операційних систем (Windows server 2008 - Windows server 2012 R2);

- знання та досвід роботи з Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange Server;

- знання та практичний досвід налаштування мережевого обладнання, організації локальної мережі;

- знання сучасних апаратних комп’ютерних платформ.

Обов’язки:

- інсталяція, налаштування і підтримка серверних операційних систем;

- адміністрування серверів (Active Directory, Exchange, файлового серверу, серверів БД, серверів документообігу і т.п.), мережевого обладнання;

- вирішення проблем в роботі серверних інформаційних систем та мережевого обладнання.

4. Спеціаліста 1 категорії відділу адміністрування інформаційних систем департаменту інформаційних технологій

Вимоги:

- знання та практичний досвід в адмініструванні користувацьких (Windows XP-Windows 10), серверних операційних систем (Windows server 2008 - Windows server 2012 R2);

- знання та практичний досвід налаштування мережевого обладнання, організації локальної мережі;

- знання сучасних апаратних комп’ютерних платформ.

Обов’язки:

- інсталяція, налаштування і підтримка серверних операційних систем;

- адміністрування серверів (Active Directory,  файлового серверу, серверу БД і т.п.), мережевого обладнання;

- вирішення проблем в роботі серверних інформаційних систем та мережевого обладнання.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 

 

02.02.2017

Управлінням охорони здоров’я Маріупольської міської ради з 24.01.2017 оголошено конкурс на заміщення вакантної посади (газета «Без посредников» №3 від 24.01.2017) головного спеціаліста  відділу економіки та бухгалтерського обліку управління охорони здоров’я міської ради.

Основні вимоги: громадянин України, повна вища економічна освіта, стаж роботи на посаді провідного спеціаліста в органах місцевого самоврядування не менш 1 року або стаж роботи в інших сферах економіки не менш 3 років, знання державної мови, володіння ПК.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні охорони здоров’я міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення надати відповідні документи до управління охорони здоров’я міської ради (вул.Троїцька, 46а, каб.55, тел.51-10-22).  

 

30.01.2017

Департаментом культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради оголошується конкурс на посади директорів комунальних установ:

- директор комунальної установи «Міський Палац культури»;

- директор комунальної установи «Міський Палац культури «Чайка»;

- директор комунальної установи «Міський Будинок культури ім.Т.Каци сел.Сартана»;

- директор комунальної установи «Міський Будинок культури сел.Каменськ»;

- директор комунальної установи «Маріупольский краєзнавчий музей»;

- директор комунальної установи «Централізована бібліотечна система для дорослих».

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термін після опублікування  оголошення.

Також оголошується про формування складу конкурсної комісії для конкурсного добора керівників комунальних закладів культури.

Дата початку приймання документів від кандидатів та формування конкурсної комісії – 31 січня 2017 року.

Строки проведення конкурсного добору керівників комунальних закладів культури складають два місяця з моменту оголошення.

Додатково повідомляємо, що Департамент культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради визнає недійсним оголошення конкурсу з 18 січня 2017 року на вищевказані посади керівників комунальних установ.

Детальна інформація про умови проведення конкурсу, вимоги до кандидатів, перелік необхідних документів, порядок формування конкурсної комісії (додаються). 

 

Департамент культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради оголошує конкурси

1. На посади:

- директор комунальної установи «Міський Палац культури»;

- директор комунальної установи «Міський Палац культури «Чайка»;

- директор комунальної установи «Міський Будинок культури ім.Т.Каци сел.Сартана»;

 - директор комунальної установи «Міський Будинок культури сел.Каменськ»;

- директор  комунальної установи «Маріупольский краєзнавчий музей»;

- директор  комунальної установи «Централізована бібліотечна система для дорослих».

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термін після опублікування  оголошення.

Дата початку приймання документів: 31 січня 2017 року

Останній день приймання документів -   01.03 2017 року

ВИМОГИ до кандидатів на посаду: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Для участі у конкурсі необхідно надати наступні документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Зазначені документи надсилати на поштову та електронну адреси Департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради: вул. Георгіївська, буд. 47, м. Маріуполь, 87510, к. 3;. E-mail: mtkultura@ukr.net

Строки проведення конкурсного добору керівників комунальних закладів культури складають два місяця з моменту оголошення.

Звертаємо увагу кандидатів, що на другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки та умови оплати праці надається за адресою: вул.Георгіївська, буд. 47, м. Маріуполь, 87510, к. 3; тел. 40-98-51.  E-mail: mtkultura@ukr.net  

2. Формування складу конкурсної комісії

Дата початку формування конкурсної комісії – 31 січня 2017 року

Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

3 кандидатури від членів трудового колективу;

3 кандидатури від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування;

3 кандидатури від органу управління.

Конкурсна комісія формується по кожному закладу культури окремо.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудових колективів                         КУ «Міський Палац культури», КУ «Міський Палац культури «Чайка», КЗ «Міський Будинок культури ім.Т.Каци сел.Сартана», КУ «Міський Будинок культури сел.Каменськ», КУ «Маріупольский краєзнавчий музей», КУ «Централізована бібліотечна система для дорослих» обираються на загальних зборах трудового колективу.

Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування можуть подати по три кандидатури  до органу управління.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від громадських організацій будуть визначатись шляхом жеребкування, проведеним органом управління.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

 - незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

- члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

- члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Заявки до складу конкурсної комісії приймаються не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури


Умови проведення конкурсу на посаду керівника державного чи комунального закладу культури та призначення керівника

Конкурсний добір проводиться публічно.

Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

 

24.01.2017

Маріупольська міська рада 24.01.2017 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади виконавчих органів міської ради:

Начальник відділу звернень громадян управління з адміністративних питань та звернень:

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- здійснює організацію проведення особистих прийомів міським головою та його заступниками;

- здійснює особистий прийом громадян, консультацію громадян з питань, які відносяться до компетенцій керівника відділу;

- здійснює контроль та забезпечує виконання вимог законодавства України про інформацію;

- організовує проведення нарад за зверненнями громадян, приймає в них участь;

- організовує підготовку інформації щодо звернень громадян на запити вищих органів державної виконавчої влади.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 

23.01.2017

Маріупольська міська рада 17.01.2017 р.. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

Начальник відділу з розвитку малого та середнього бізнесу департаменту економіки та структурних реформ

Вимоги:

-повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

-стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років;

-довершене володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- забезпечує вивчення та аналіз факторів, що стримують підприємницьку діяльність в місті;

- організовує здійснення контролю за роботою сільськогосподарських підприємств, які знаходяться на території міської ради та підготовку аналітичної інформації про динаміку економічних показників агропромислового розвитку;

- контролює проведення моніторингу соціально-економічних показників по містоутворюючим підприємствам м. Маріуполя;

- веде контроль за роботою у сфері заробітної плати;

- бере участь у перевірці бізнес-планів безробітних, що перебувають на обліку в центрі зайнятості, охочих стати підприємцями;

- координує роботу з аналізу стану і тенденцій у сфері торгівлі та послуг міста на підставі інформації управління статистики та підприємств, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі та послуг.

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу з обліку та фінансово-економічної діяльності Кальміуської районної адміністрації

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

володіння програмним комплексом Microsoft Office.

Обов’язки:

Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців Приморської районної адміністрації

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office.

Обов’язки:

- здійснює облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

- надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

- здійснює щомісячно поновлення бази даних Реєстру та уточнення персональних даних Реєстру згідно Закону України «Про Державний реєстр виборців»;

- забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях та іменних запрошень виборців відповідно до законодавства.

- надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

- проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

- виконує функції оператора АІТС «Державний реєстр виборців» згідно інструкції комплексної системи захисту інформації.

Спеціаліст 1 категорії – юрисконсульт відділу з роботи з адміністративними правопорушеннями юридичного департаменту.

Вимоги:

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра;

- без вимог до стажу роботи;

- довершене володіння програмним комплексом MS Office (Excel, Power Point).

Обов’язки:

- здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративне правопорушення, протоколів засідань адміністративної комісії виконавчого комітету Маріупольської міської ради по справах, що розглядаються;

- направляє на виконання постанови про стягнення штрафів та контроль їх виконання, 

- здійснює реєстрацію та обліку розглянутих адміністративних справ;

- підготовляє  справи до архівного збереження.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 

19.01.2017

Департамент культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 18 січня 2017 року

1. На посади:

- директор комунальної установи «Міський Палац культури»;

- директор комунальної установи «Міський Палац культури «Чайка»;

- директор комунальної установи «Міський Будинок культури ім.Т.Каци сел.Сартана»;

 - директор комунальної установи «Міський Будинок культури сел.Каменськ»;

- директор  комунальної установи «Маріупольский краєзнавчий музей»;

- директор  комунальної установи «Централізована бібліотечна система для дорослих».

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термін після опублікування  оголошення в пресі.

ВИМОГИ: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

ДОКУМЕНТИ: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту; два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми; проект програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки та умови оплати праці надається за адресою: вул.Георгіївська, буд. 47, м. Маріуполь, 87510, к. 3; тел. 40-98-51. E-mail: mtkultura@ukr.net  

 


16.01.2017

Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- головний спеціаліст виробничо-технічного відділу управління житлово-комунального господарства (1 вакансія на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею п’ятирічного віку основного працівника);

- провідний спеціаліст відділу з забезпечення в сфері державних закупівель та договірних відношень управління розвитку комунальної власності (1 вакансія на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника);

- провідний спеціаліст відділу ремонтів об’єктів комунальної власності управління розвитку комунальної власності (1 вакансія).

Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови, ПК.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом правового та кадрового забезпечення департаменту.

Особам, які мають намір прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про проведення конкурсу подати документи в відділ правового та кадрового забезпечення департаменту (м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, кабінет № 205, т. 40-47-11).

Дату виходу даного оголошення вважати датою оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади.

 

12.01.2017

«Маріупольська міська рада 12.01.2017 р.. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

начальника відділу комунального господарства Кальміуської районної адміністрації;

начальника відділу з обліку та фінансово-економічної діяльності Центральної районної адміністрації.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 

Виконком Сартанської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

Начальника відділу бухгалтерського обліку - головного бухгалтера виконкому селищної ради.

Вимоги:

-  громадянство України,

- мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста або не нижче другого рівня вищої освіти за відповідними освітнім ступенем магістра,

- стаж роботи за фахом не менше двох років

-  знання державної мови

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до Сартанської селищної ради (вул.Челюскінців, 67 А, к.2,  т.54-02-15).

 


10.01.2017

«Маріупольська міська рада 30.12.2016р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного  спеціаліста відділу комунального господарства Приморської районної адміністрації міської ради.

Вимоги:

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

-стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

-довершене володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

- здійснення контролю за своєчасною обробкою звернень громадян;

- здійснення контролю за якістю робіт з ремонту об'єктів благоустрою;

- розгляд звернень громадян, підготовка відповідей заявникам.

-організація роботи комісії з безкоштовного ремонту житла пільгової категорії громадян;

- сприяння та контроль за реалізацією програми «Затишний двір»;

- надання консультативної допомоги у створенні ОСББ;

- здійснення контролю за реалізацією місцевих програм ОСББ.

Основні вимоги: громадянство України, знання державної мови.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 


27.12.2016

Управління соціального захисту населення Кальміуського району Маріупольської міської ради оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних посад (газета «Маріупольський портовик» від 24.12.2016 № 51):

-провідний спеціаліст відділу прийому громадян – 1 шт.од.;

-державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів (на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) -1 шт.од.;

 -провідний спеціаліст відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат-1 шт.од.;

-провідний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян-1 шт.од.;

-головний спеціаліст відділу прийняття рішень відносно надання соціальної допомоги та компенсацій (на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)- 1 шт.од.

Основні вимоги:

- громадянство України;

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.  

- вільне володіння українською мовою; 

- навички роботи на ПК;

стаж роботи для головного спеціаліста  за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не  менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;  стаж роботи для провідного спеціаліста за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді  спеціаліста 1 категорії  не  менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років; стаж роботи для державного соціального інспектора не менше ніж 2 роки в органах місцевого самоврядування.

 З основними функціональними обов’язками, розміром та умовами оплати праці, порядком проведення конкурсу можна ознайомитися у відділі кадрово-правової роботи управління.

 Особам, які бажають прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення надати до управління документи:

- заяву;

- особову картку форми П2-ДС з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- декларацію про доходи за 2015 рік;

- копію диплома про освіту;

- копію паспорта;

- копію військового квитка.

Адреса: вул. Чукаріна В.І.,17.

Контактний тел. 472826.

 

19.12.2016

Маріупольська міська рада 20.12.2016р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу виконання видатків соціальної сфери управління доходів департаменту фінансів

Вимоги:

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

-стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

-довершене володіння програмним комплексом MS Office.

Обов’язки:

приймає участь в складанні проекту бюджету та пояснювальної записки до квартальних та річного звітів та звітних форм фінансовому органу вищого рівня щодо заходів, спрямованих на соціальний захист населення по видаткам окремих видів державної соціальної допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету на підставі відповідних розрахунків та бюджетних запитів, наданих установами та органами місцевого самоврядування;

приймає та аналізує квартальні та рiчнi форми фінансової, бюджетної та іншої звітності головних розпорядників бюджетних коштів;

здійснює облік виконання видатків місцевого бюджету на соціальний захист, перевіряє, аналізує та приймає кошториси витрат, звіти і паспорти бюджетних програм;

приймає участь у розгляді листів, заяв та скарг громадян, установ і організацій з питань, які відносяться до компетенції відділу;

здійснює методологічну  та практичну допомогу установам з питань соціального захисту населення.

Основні вимоги: громадянство України, знання державної мови.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел. (068) 755 51 89).

 

28.11.2016

Управління соціального захисту населення Приморського району Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 26 листопада 2016 року (газета «Маріупольський портовик», від 26.11.2016, № 47 (3427) на заміщення вакантних посад:

головний державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів – 3 штат.од.

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу з адміністративних та кадрово-правових питань – 1 штат.од.

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термін після опублікування  оголошення в пресі.

ВИМОГИ: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, володіння українською діловою мовою, досвід роботи на  ПК, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи на державній службі не менше 1-го року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3-х років (для головного державного соціального інспектора стаж роботи в органі соціального захисту населення не менше 1-го року)

ДОКУМЕНТИ: заява на участь у конкурсі, заповнена особова картка ф.П-2ДС;  диплом з додатком про освіту (копія); декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік; паспорт громадянина України (копія); військовий квиток (для військовослужбовців або військовозобов'язаних); дві фотокартки (розмір 4 х 6).

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки та умови оплати праці надається за адресою: пр. Адм. Луніна, буд. 89, м. Маріуполь, 87510; тел. 47-68-11. 

 

25.11.2016

Управління культури і туризму Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 28 листопада 2016 року на посаду директора комунальної установи «Музей історії і етнографії греків Приазов’я».

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термін після опублікування оголошення в пресі.

ВИМОГИ: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою, має досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

ДОКУМЕНТИ:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту; два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми; проект програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки та умови оплати праці надається за адресою: вул.Георгіївська, буд. 47, м. Маріуполь, 87510, к. 3; тел. 40-98-51. е-mail: mtkultura@ukr.net

 


21.11.2016

Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- головний спеціаліст відділу планово-контрольної роботи та реформування житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства (1 вакансія на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника);
- провідний спеціаліст відділу планово-контрольної роботи та реформування житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства (1 вакансія на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника);
- начальник виробничо-технічного відділу управління житлово-комунального господарства (1 вакансія)
- головний спеціаліст виробничо-технічного відділу управління житлово-комунального господарства (1 вакансія на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею п’ятирічного віку основного працівника);
- провідний спеціаліст виробничо-технічного відділу управління житлово-комунального господарства (1 вакансія на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника);
- спеціаліст 1 категорії виробничо-технічного відділу управління житлово-комунального господарства (1 вакансія)
- провідний спеціаліст відділу сприяння створенню та реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);
- спеціаліст 1 категорії відділу сприяння створенню та реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);
- провідний спеціаліст відділу розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);
- спеціаліст 1 категорії відділу розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);
- спеціаліст 1 категорії відділу інформування з питань створення та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);
- провідний спеціаліст відділу ремонтів об’єктів комунальної власності управління розвитку комунальної власності (1 вакансія).
Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови, ПК.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом правового та кадрового забезпечення департаменту.
Особам, які мають намір прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про проведення конкурсу подати документи в відділ правового та кадрового забезпечення департаменту (м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, кабінет № 205, т. 40-47-11).
Дату виходу даного оголошення вважати датою оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади.

 

 

10.11.2016

Маріупольська міська рада 08.11.2016 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1. Головний спеціаліст-бухгалтер управління культури і туризму міської ради

Вимоги:

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

стаж роботи на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах не менше 3 років;

знання законодавчої бази у сфері бухгалтерського обліку;

володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel, програмами з бухгалтерського обліку.

Обов’язки:

виконання роботи щодо бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів у галузі культури;

здійснення операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів на рахунок в органах Державного казначейства та в становах банків, товарно-матеріальних цінностей;

складання місячної, квартальної та річної звітності по галузі культури та управління щодо Державного статистичного спостереження, Казначейського, Пенсійного, Податкового обліку, та інших звітів стосовно бухгалтерського обліку управління

2.Головний спеціаліст-економіст управління культури і туризму

Вимоги:

повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

стаж роботи на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах не менше 3 років;

володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel.

Обов’язки:

робота з обліку виконання зведеного кошторису загального та спеціального фондів, облік змін, що вносяться у встановленому порядку до зведеного кошторису по доходах і видатках за загальним та спеціальним фондами;

виконання роботи з формування, ведення та зберігання даних економічної інформації, внесення змін у довідкову та нормативну інформацію, що використовується у оброблені даних;

ведення обліку фінансування підвідомчих установ в межах виділених асигнувань, обліку планів асигнувань підвідомчих установ та обліку змін до них.

Основні вимоги: громадянство України, знання державної мови.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 

 

8.11.2016

Управління освіти Маріупольської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- головний спеціаліст планово-фінансового відділу (2 вакансії);

- спеціаліст І категорії планово-фінансового відділу (1 вакансія);

- спеціаліст І категорії відділу обліку та звітності (1 вакансія);

- спеціаліст І категорії відділу кадрово-правової роботи (1 вакансія).

Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра, стаж роботи на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах не менше 3 років (для головного спеціаліста), кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови, вільне володіння українською мовою, програмним комплексом Microsoft Office, Excel.

Особи, які мають намір прийняти участь у конкурсі, протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про проведення конкурсу подають конкурсній комісії такі документи: заява на участь у конкурсі, заповнена особова картка ф.П-2ДС з відповідними додатками;  копії документів про освіту; декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік; паспорт громадянина України (копія); трудова книжка (копія); військовий квиток (для військовослужбовців або військовозобов'язаних); дві фотокартки (розмір 4 х 6).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці можна отримати за адресою м. Маріуполь, пр. Миру, 79-б, каб. № 1, т.33 65 90).

Оголошення про конкурс опубліковано в газеті «Без посредников» №44(277) від 08-14  листопада 2016 року.

 


1.11.2016

Управління соціального захисту населення Центрального району Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 01.11.2016 на заміщення вакантних посад:

-Головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку — 1 шт.од.;

-Головного спеціаліста  відділу   контролю за правильністю призначення і виплати пенсій, взаємодії з соціальними фондами, громадськими організаціями та засобами масової інформації (тимчасова, на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною) — 1 шт.од.;  

-Спеціаліста 1 категорії відділу прийому громадян — 1 шт.од.;

-Спеціаліста 1 категорії відділу прийому громадян  (тимчасова, на час відпустки   основного працівника для догляду за дитиною) — 1 шт.од.;

-Спеціаліста 1 категорії відділу прийняття рішень щодо надання соціальної

допомоги та компенсацій — 2 шт.од.;

-Спеціаліста 1 категорії відділу автоматизованої виплати допомоги та компенсації (тимчасова, на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною) — 1 шт.од.

-Спеціаліста 1 категорії відділу інформаційного забезпечення та автоматизованої обробки інформації — 1 шт. од.;

Основні  вимоги:  громадянство  України;  повна  вища  освіта  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  спеціаліста,  магістра  або  базова  вища  освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (для спеціаліста 1 категорії; для головних спеціалістів  стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; для спеціаліста 1 категорії - без вимог до стажу; вільне володіння українською мовою; знання ПК.

З основними функціональними обов’язками, розміром та умовами оплати праці, порядком проведення конкурсу можна ознайомитися у відділі кадрово-правової роботи управління.

Особам, які бажають прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних  4 х 6 см, декларацію про доходи за 2015 рік, копію документа про освіту, копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних). Адреса: пр. Металургів 35, кімната № 28. Контактний телефон 33-80-52. 

 


27.10.2016

Маріупольська міська рада 25.10.2016р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1.Спеціаліст 1 категорії відділу з питань охорони праці департаменту з питань екології, енергоменеджменту, охорони праці та цивільної безпеки

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel;

- без вимог до стажу роботи.

Обов’язки:

- координація роботи з питань щодо забезпечення охорони праці на підприємствах, установах, організаціях міста;

- розслідування нещасних випадків на виробництві та у побуті згідно законодавства України;

- ведення обліку та аналізу нещасних випадків на виробництві та у побуті;

- участь в організації та проведенні навчання з питань охорони праці керівників та спеціалістів підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

2.Начальник відділу з питань охорони праці департаменту з питань екології, енергоменеджменту, охорони праці та цивільної безпеки

Вимоги:

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра або післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією;

- стаж роботи на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 3 року або в інших сферах не менше 5 років;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel.

Обов’язки:

- розробка, організація та контроль виконання основних заходів з питань цивільного захисту та охорони праці в місті;

- організаційне та безпосереднє забезпечення роботи секретаріату міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

- організація навчання, оповіщення та інформування населення у разі виникнення надзвичайної ситуації.

3. Головний спеціаліст відділу з питань енергоменеджменту департаменту з питань екології, енергоменеджменту, охорони праці та цивільної безпеки.

Вимоги:

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра або післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією;

- стаж роботи на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах не менше 3 років;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel.

Обов’язки:

- робота в напрямку розробки планів та заходів по зменшенню викидів діоксиду вуглецю серед підприємств, установ та організацій всіх форм власності, а також серед промислових підприємств, комбінатів та заводів, які розташовані на території міста Маріуполя;

- виконання та втілення в життя умов «Угоди мерів», розробка плану для сталого енергетичного розвитку;

- впровадження міської програми моніторингу споживання енергоресурсів, збір річних показників енергоносіїв бюджетних будівель.

Основні вимоги: громадянство України, знання державної мови.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 


20.10.2016

Управління соціального захисту населення Лівобережного району Маріупольської міської ради 20.10.2016 (газета «Вестник Приазовья» № 40 від 18.10.2016)  оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- провідного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій – 1 шт.од.;

- державного соціального інспектор сектору державних соціальних інспекторів – 1 шт.од.;

- головного спеціаліста відділу прийому громадян – 1 шт.од.;

- спеціаліста відділу прийому громадян – 1 шт.од.;.

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термін після публікації оголошення в пресі та на веб-сайті Маріупольської міської ради.

До участі у конкурсі запрошуються особи з обмеженими фізичними можливостями.

Основні вимоги: громадянство України, повна вища освіта, досвід роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадової інструкції, знання державної мови,  ПК.

ДОКУМЕНТИ: особова картка П-2 ДС; дві фотокартки розміром 4 х 6 см, копія диплома; декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік, копія документа, який посвідчує особу; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки та умови оплати праці надається за адресою: пр. Перемоги, 16, кімната 405, довідки за телефоном 22-24-43


19.10.2016

Маріупольська міська рада 18.10.2016р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1. Спеціаліст 1 категорії відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб департаменту адміністративних послуг

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel;

- без вимог до стажу роботи.

Обов’язки:

- опрацювання документів з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

- здійснення реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання/перебування фізичних осіб;

 -формування  інформації  про реєстрацію місця проживання/перебування особи для її передачі до реєстру, внесення даних до реєстру територіальної громади, Єдиного державного демографічного реєстру;

- підготовка та надсилання повідомлень про зняття з реєстрації місця проживання особи, у разі здійснення місця проживання одночасно із зняттям                 з реєстрації;

- підготовка  довідок  про  реєстрацію  або  зняття  з  реєстрації  місця проживання/перебування осіб;

- підготовка відповідей на листи, скарги та заяви громадян;

- ведення  діловодства  у  відділі. 

2. Головний спеціаліст відділу аналітично-правового забезпечення департаменту адміністративних послуг

Вимоги:

- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра або післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією;

- стаж роботи на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах не менше 3 років;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office, Excel.

Обов’язки:

- технічне   опрацювання   інформації,   отриманої від структурних підрозділів Департаменту, виконавчих органів міської ради та органів  державної виконавчої влади, адміністративних органів;

- контроль за додержанням термінів і своєчасністю  надання адміністративними органами підсумкової інформації;

- аналітична  робота  з  питань  вивчення  стану  надання  адміністративних послуг;

- узагальнення інформації про стан роботи Департаменту за тиждень, місяць, квартал, півріччя, рік;

- допомога працівникам Департаменту у зборі та підготовці довідкових матеріалів;

- допомога працівникам виконавчих органів міської ради, місцевих та регіональних органів державної виконавчої влади стосовно  організації роботи з надання адміністративних послуг;

- підготовка відповідей на листи, скарги та заяви громадян.

3. Спеціаліст 1 категорії відділу конкурентного опрацювання та аналізу ринку тендерного управління

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

- знання основних законів України та законодавчих нормативних документів щодо проведення державних закупівель;

- знання принципів роботи системи Prozorro.

 Обов’язки:

- підготовка та подання пропозицій щодо проведення моніторингу та аналізу цінових пропозицій на роботи, послуги, товари;

- аналіз та перевірка технічних завдань розпорядників бюджетних коштів;

- ведення звітності щодо здійснення процедур закупівель, підготовка відповідної інформації та відповідей на запити підприємств, установ з питань, що стосуються своєї компетенції.

4. Спеціаліст 1 категорії відділу закупівель тендерного управління

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

- знання основних законів України та законодавчих нормативних документів щодо проведення державних закупівель;

- знання принципів роботи системи Prozorro;

- системність мислення.

Обов’язки:

- подання пропозицій та підготовка рішень тендерного комітету, ведення необхідної звітності щодо процедур закупівель;

- проведення аналізу та перевірки тендерної документації, оголошень, технічних завдань розпорядників бюджетних коштів;

- проведення прозорої системи закупівель товарів та послуг під поточні потреби виконкому міської ради;

- виконання роботи з формування, ведення та зберігання даних та інформації стосовно процедур тендерної закупівлі товарів, робіт і послуг.

Основні вимоги: громадянство України, знання державної мови.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 


11.10.2016

Маріупольська міська рада 11.10.2016р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчих органів міської ради:

1.Головний спеціаліст відділу діловодства та протоколу управління з адміністративних питань і звернень.

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- вільне володіння англійською мовою;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office.

Обов’язки:

- здійснення організаційно-протокольного забезпечення заходів внутрішньодержавного характеру, що проводяться у Маріупольській міській раді;

- здійснення організаційно-протокольного забезпечення візитів міського голови та його заступників у межах України;

- ведення протоколів нарад;

- організація протокольних заходів;

- організація зустрічей делегацій;

- організація візитів міського голови та його заступників в межах України;

- контроль за виконанням протокольних доручень.

2.Провідний спеціаліст відділу діловодства та протоколу управління з адміністративних питань і звернень

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді спеціаліста 1 або 2 категорії не менше 1 року або в інших сферах управління не менше 2 років;

- вільне володіння англійською мовою;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office.

Обов’язки:

- здійснення прийому, реєстрації, обліку всієї вхідної кореспонденції відповідно до «Інструкції з діловодства» та передача вхідної кореспонденції, відповідно до розподілу обов’язків, керівним працівникам міської ради та виконавцям;

- здійснення своєчасного доведення документів до виконавців згідно з резолюцією керівників;

- ведення архівної справи;

- контроль за виконанням протокольних доручень;

3.Спеціаліст 1 категорії відділу діловодства та протоколу управління з адміністративних питань і звернень (2 шт.од.)

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

- вільне володіння англійською мовою;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office.

Обов’язки:

- здійснення організаційно-протокольного забезпечення заходів внутрішньодержавного характеру, що проводяться у Маріупольській міській раді;

- здійснення організаційно-протокольного забезпечення візитів міського голови та його заступників у межах України;

- ведення протоколів нарад;

- організація протокольних заходів;

- організація зустрічей делегацій;

- організація візитів міського голови та його заступників в межах України;

- контроль за виконанням протокольних доручень.

4.Спеціаліст 1 категорії–юрисконсульт відділу правової роботи управління земельних відносин

Вимоги:

- вища юридична освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

- без вимог до стажу роботи.

Обов’язки:

- прийняття участі у розробці проектів розпорядчих документів, положень;

- прийняття участі в судових засіданнях;

- розгляд скарг, звернень громадян, листів юридичних та фізичних осіб.

5.Головний спеціаліст організаційного відділу Лівобережної районної адміністрації

Вимоги:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на держслужбі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- володіння програмним комплексом Microsoft Office.

Обов’язки:

- підготовка проектів розпоряджень голови райадміністрації, рішень колегії райадміністрації, протоколів сходів громадян, громадських слухань,

- участь в організації роботи органів самоорганізації населення з  виконання заходів з проведення  міських конкурсів «Наш двір», «Міні-проектів місцевого розвитку».

- своєчасний та якісний розгляд звернень громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

- участь у розробці організаційно-методичних документів.

Основні вимоги: громадянство України, знання державної мови.

З порядком та умовами проведення конкурсу можна ознайомитись на сайті Маріупольської міської ради в розділі «Вакансії».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні планування та розвитку персоналу міської ради.

Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, повинні протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення у друкованому виданні надати документи до управління планування та розвитку персоналу  міської ради (вул.Енгельса 26/2, каб. 25, тел.. (068) 755 51 89).

 

 

10.10.2016

Управління соціального захисту населення Приморського району Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 08 жовтня 2016 року (газета «Маріупольський портовик», від 08.10.2016, № 40 (3420) на заміщення вакантних посад:

- головний спеціаліст сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій – 2 штат. од.

- спеціаліст І категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій – 3 штат. од.

- спеціаліст І категорії сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і компенсацій – 1 штат. од.

- спеціаліст І категорії сектору автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням пенсій і соціальних виплат – 2 штат. од.

Документи на конкурс приймаються в 30-денний термін після опублікування  оголошення в пресі.

ВИМОГИ: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, володіння українською діловою мовою, досвід роботи на  ПК, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи на державній службі не менше 3-х років або стаж роботи за фахом в інших сферах (для спеціалістів І категорії стаж роботи до 1-го року та наявність диплому бакалавра за освітньо-кваліфікаційним рівнем)

ДОКУМЕНТИ: заява на участь у конкурсі, заповнена особова картка ф.П-2ДС;  диплом з додатком про освіту (копія); декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік; паспорт громадянина України (копія); військовий квиток (для військовослужбовців або військовозобов'язаних); дві фотокартки (розмір 4 х 6).

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки та умови оплати праці надається за адресою: пр. Адм. Луніна, буд. 89, м. Маріуполь, 87510; тел. 47-68-11.


05.10.2016

Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- спеціаліст 1 категорії відділу планово-контрольної роботи та реформування житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства (2 вакансії на час відпусток по догляду за дітьми до досягнення ними трирічного віку основних працівників);

- начальник відділу сприяння створенню та реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);

- провідний спеціаліст відділу сприяння створенню та реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);

- начальник відділу розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);

- провідний спеціаліст відділу розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);

- начальник відділу інформування з питань створення та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);

- провідний спеціаліст відділу інформування з питань створення та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків управління з питань розвитку та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (1 вакансія);

- провідний спеціаліст відділу ремонтів об’єктів комунальної власності управління розвитку комунальної власності (2 вакансії).

Основні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта, стаж роботи та кваліфікація відповідно до вимог посадових інструкцій, знання державної мови, ПК.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом правового та кадрового забезпечення департаменту.

Особам, які мають намір прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з дня виходу оголошення про проведення конкурсу подати документи в відділ правового та кадрового забезпечення департаменту (м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, кабінет № 205, т. 40-47-11).

Дату виходу даного оголошення вважати датою оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади».

Прошу Вас опублікувати на сайті Маріупольської міської ради повідомлення такого ж змісту.

 

Управління соціального захисту населення Центрального району району Маріупольської міської ради оголошує конкурс з 14.03.2017 на заміщення вакантних посад:

         -Начальника відділу бухгалтерського обліку (тимчасова, на час відпустки основного працівника для догляду за дитиною) — 1 шт.од.;

         -Головного спеціаліста 1 категорії відділу інформаційного забезпечення та автоматизованої обробки інформації — 1 шт.од.;

         Основні  вимоги:  громадянство  України;  повна  вища  освіта  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  спеціаліста,  магістра; для головного спеціаліста стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; для начальника відділу бухгалтерського відділу стаж роботи в органах місцевого самоврядування та державній службі  на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років, вільне володіння українською мовою; знання ПК.

         З основними функціональними обов’язками, розміром та умовами оплати праці, порядком проведення конкурсу можна ознайомитися у відділі кадрово-правової роботи управління.

         Особам, які бажають прийняти участь у конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з  дня  опублікування  об’яви  надати  до  управління  наступні документи:

         заяву, особову картку форми П2-ДС з відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4 х 6 см, копію документа про освіту, копію документа, який посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних), особи, які претендують на зайняття посади  пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані подати Е-декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства, посвідчену електронним цифровим підписом.

         Адреса: пр. Металургів 35,  кімната №28, контактний телефон 33-80-52. 

Распечатать